Regeringen har fremsat tre lovforslag, som medfører nye og markant skærpede krav til udlejere af ejendomme i Danmark. Formålet er ifølge regeringen at stoppe huslejestigningerne på private boliger i storbyerne og undgå, at de tjener som rene investeringsobjekter for investorer. Men hvad betyder det for investeringer i danske ejendomme? Hvordan handler man klogest som investor, og hvordan værner man om sin forretning som udlejer?


Få overblikket over konsekvenser for investorer og udlejere

Blackstone-indgrebet forventes vedtaget i starten af juni måned, og i den anledning sætter NJORD fokus på de store konsekvenser, dette har for mange udlejere.

Vi giver dig overblikket over, hvad ændringerne i boligreguleringsloven i praksis betyder, hvad udlejer bør være særligt opmærksom på, og hvilke handlemuligheder der findes og kan anbefales.


Vil du holdes opdateret og modtage rådgivning?

Tilmeld dig NJORDs nyhedsbrev og følg med på LinkedIn i de kommende uger og bliv klogere på de initiativer, der især ændrer de omstridte regler om gennemgribende moderniserede ejendomme, og som ifølge Boligminister Kaare Dybvad skal ramme kortsigtede boligspekulanter, bremse huslejestigninger, særligt i de store byer, og trække renovationer af udlejningsejendomme i en grønnere retning.

Vi opdaterer dig på de nye regler inden for:

  • krav om energiforbedringer
  • fraflytningsaftaler og oplysningspligt
  • lejens størrelse og besigtigelse af lejemål
  • karensperiode og kontrolskifte

 

Du kan blive klogere på …


#01 KRAV TIL ENERGIMÆRKNING

Det første afsnit i serien handler om de skærpede energikrav, som udlejer skal opfylde for at kunne bruge reglerne om gennemgribende forbedrede lejemål. De nye regler vil have en negativ effekt på værdiansættelsen af mange ejendomme, ligesom de vil påvirke rentabiliteten af planlagte moderniseringer og i nogle tilfælde umuliggøre deres gennemførelse. Konsekvenserne kan blive særligt alvorlige for udlejere, der er i gang med en gennemgribende modernisering, da de risikerer at spilde mange penge på energiforbedringer og moderniseringer, uden at de kan opnå de forudsatte huslejeforhøjelser.


#02 Krav om fraflytningsaftaler og oplysningspligt

Afsnit to i serien behandler Blackstone-indgrebets forbud mod at betale lejere for at flytte og udlejers pligt til at oplyse lejere om lejesager, som udlejer taber helt eller delvist. Udlejer kan straffes med bøde eller fængsel op til fire måneder, hvis reglerne overtrædes.


#03 Krav til lejens størrelse og besigtigelse af lejemål

I det tredje afsnit i serien ser vi på, hvordan lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fremadrettet fastsættes. Blandt andet ser vi på, hvad det betyder for udlejer, når lejen fremadrettet ikke må overstige det lejedes værdi med så meget som én krone.

Blackstone-indgrebet indebærer desuden, at der ved tvister om det lejedes værdi skal lægges særlig vægt på sammenligningslejemål, hvor lejen har været prøvet af huslejenævnene eller domstolene. Fremadrettet vil det også være et krav, at huslejenævnet inden en gennemgribende modernisering besigtiger lejemålet og vurderer, om det kan forbedres gennemgribende.


#04 Regler for karensperiode og kontrolskifte

Det fjerde afsnit i serien handler om de nye regler om karensperiode og kontrolskifte. Reglerne indebærer, at man i gennemgribende forbedrede lejemål først kan aftale husleje efter det lejedes værdi, når der er gået fem år fra et kontrolskifte.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?