Nyhed

Datatilsynet har fokus på databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold i andet halvår af 2019

Datatilsynet har offentliggjort, hvilke databeskyttelsesretlige områder de vil fokusere på i forbindelse med de planlagte tilsyn i andet halvår af 2019. Datatilsynet vil fokusere på fire overordnede områder: Databehandlere, den daglige overvågning af registrerede, databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold og automatiske afgørelser og profilering.

Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

Datatilsynet har offentliggjort, at ét af hovedtemaerne for deres tilsyn vil være databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.

Datatilsynet har valgt at fokusere på databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold, fordi både private og offentlige arbejdsgivere i vidt omfang behandler personoplysninger om såvel ansøgere som ansatte.

Datatilsynet har derfor også udmeldt, at de ikke blot vil føre tilsyn på det kommunale område, men også hos staten, i den private sektor og hos én velgørende organisation.

Datatilsynet vil i den forbindelse særligt fokusere på:

  • Sletning af oplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering
  • Opfyldelse af arbejdsgivers oplysningspligt for kontrolforanstaltninger i forhold til medarbejdere

I forbindelse med rekrutteringen vil Datatilsynet fokusere på sletning af oplysninger om ansøgere – eksempelvis oplysninger fra CV’er, ansøgninger, noter fra samtaler mv. Det er derfor vigtigt, at man som arbejdsgiver har fastsat et tidspunkt for sletning af ansøgeres personoplysninger, så oplysningerne ikke opbevares længere end nødvendigt. Det samme gælder selvfølgelig for de allerede ansatte medarbejderes personoplysninger. Det er vigtigt at overholde disse slettefrister, ligesom man som arbejdsgiver skal følge op på og kunne dokumentere over for Datatilsynet, at der er sket sletning.

Hvis arbejdsgiver foretager kontrolforanstaltninger – eksempelvis overvågning af medarbejdernes aktiviteter på internettet eller e-mails – er det vigtigt, at kontrollen til enhver tid er saglig og proportional. Desuden må de personoplysninger, som arbejdsgiver indsamler, ikke bruges til andre formål.

De øvrige fokusområder

NJORD anbefaler

Henset til de kommende tilsyn er der god grund til – hvis I stadig ikke er helt i mål med jeres GDPR-compliance – at fokusere på de områder, som Datatilsynet vil koncentrere sig om i anden halvdel af 2019.

Det er samtidig en god idé at samle op på de emner, som Datatilsynet tidligere har været særligt opmærksom på. Disse emner vil formodentlig stadig være i Datatilsynets kikkert, både i forbindelse med de planlagte tilsyn og ad hoc-tilsyn.