Arrangement

Kursus: Din sygemeldte medarbejder

Der er her tale om et område af ansættelsesretten, som er under konstant udvikling. Derfor afholder vi et kursus, hvor vi gennemgår den nyeste viden og retspraksis på området.

Kursets fokus er at klæde dig på i forhold til de seneste relevante ændringer på området, som kan have betydning for virksomhedens håndtering af sygefravær. På kurset vil vi blandt andet komme ind på reglerne for dokumentation for sygdom, mulighederne for refusion af sygedagpenge og den nyeste praksis omkring 120-dages reglen. Der vil naturligvis også være mulighed for at stille spørgsmål og få afklaret nogle af de HR-udfordringer, som du støder på i hverdagen.

Pris

Gratis for HR eBogens abonnenter. Som HR eBogs abonnent kan du endvidere tage en kollega med for kr. 500 pr. kursus.

For ikke-abonnenter er prisen kr. 1.500 ekskl. moms.

Tid og sted

Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 9.00 til 12.00 i København NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København
Onsdag den 7. oktober 2020, kl. 9.00 til 12.00 i Aarhus NJORD Law Firm, Åboulevarden 17, 8000 Aarhus

Tilmelding

> Tilmeld dig kurset tirsdag den 6. oktober 2020
> Tilmeld dig kurset onsdag den 7. oktober 2020

Tilmelding skal ske senest den 30. september 2020

Indhold

Vi kommer igennem alle faldgruberne, da målet er at sikre, at din virksomhed kan håndtere sygefravær bedst muligt. Vi gennemgår forløbet fra start til slut, lige fra den første sygemelding til en eventuel fratrædelsessituation.

Den indledende fase

 • Retningslinjer og politikker for sygefravær på arbejdspladsen
 • Hvornår skal man indhente dokumentation for sygdommen?
 • Afholdelse af sygesamtaler og afklaring af varighed

Langvarig sygdom

 • Muligheder for sygedagpengerefusion
 • Medarbejders og arbejdsgivers pligter over for kommunen
 • Sygdom som en feriehindring – og undtagelserne hertil
 • Fastholdelsesinitiativer
 • Graviditetsbetinget sygdom
 • 120-dages reglens anvendelse

Driftsmæssige overvejelser

 • Er det langvarige sygefravær driftsforstyrrende?
 • Opsigelse grundet langvarigt fravær
 • Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb
 • Hvornår bør arbejdsgiver overveje en fratrædelsesaftale?

Oplægsholdere

Miriam Michaelsen er advokat og partner i NJORD Law Firm med speciale i individuel og kollektiv ansættelsesret. De sidste 10 år har Miriam løbende rådgivet og undervist danske og internationale virksomheder om ansættelsesret og HR. Ofte agerer Miriam back office for HR-afdelinger med faglig såvel som menneskelig sparring, og så er hun medredaktør af HR eBogen. Herudover besluttede Miriam sig for 3 år siden til at gå ind i kampen mod digitale krænkelser, og Miriam er nu Danmarks ledende ekspert på området.

Julie Klingsholm Borg beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret samt selskabsret. Julie er vores problemknuser. Hun tager alle henvendelser og problemstillinger alvorligt, og hun er skarp i krydsfeltet mellem persondata og HR.

Camilla Cuculiza er advokatfuldmægtig i NJORD Law Firm. Camilla rådgiver om alle forhold inden for ansættelses- og arbejdsretten, herunder udarbejdelse af ansættelsesaftaler, ændringer i og ophør af ansættelsesforhold samt diskriminationssager. Camilla har især erfaring med rådgivning omkring ledende medarbejdere og direktørers ansættelsesvilkår.

Det siger deltagere om tidligere kurser

"Tak for et - som altid - godt kursus i dag med meget relevant indhold. I er gode til at formidle stoffet på en let forståelig måde, gerne krydret med humor og eksempler fra den virkelige verden. Antallet af kursister og jeres imødekommenhed gør at der er tid og rum til at stille spørgsmål og debattere aktuelle sager. Og så er beliggenheden, lokalet, udsigten og forplejningen også bare helt i top. Glæder mig til næste gang."

- Mette Petersen

"Tak for et rigtig godt seminar i går og tak for at jeg fik lov til at være med som gæst. I var begge inspirerende at lytte til og havde et stort nærvær som gjorde timerne fløj afsted. God og ligeværdig dialog med mange gode vinkler og praktiske eksempler."

"Jeg er blevet opdateret på det nyeste inden for området, og jeg ved nu, hvad jeg skal være særligt opmærksom på og eventuelt hvad jeg skal læse op på. Det allerbedste er dog, at vi kan tale så frit og høre hvordan andre griber lignende situationer an. Jeg ville ønske, der var et brush-up kursus hver uge, for det er både lærerigt og hyggeligt."

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu