Frej Campen Wolthers beskæftiger sig med fast ejendom med særligt fokus på erhvervs- og boliglejeret. Frej Campen Wolthers beskæftiger sig med alle aspekter af lejeretten og rådgiver blandt andet om udfærdigelse og indgåelse af lejekontrakter, varsling af lejeforhøjelser og tvister om lejens størrelse samt forhandling i forbindelse med lejemåls afståelse.

Herudover fører Frej Campen Wolthers løbende retssager om bl.a. lejeretlige forhold.

Sprog

Dansk og engelsk

Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?