Juridiske områder

Frej Campen Wolthers beskæftiger sig med fast ejendom med særligt fokus på erhvervs- og boliglejeret. Frej Campen Wolthers beskæftiger sig med alle aspekter af lejeretten og rådgiver blandt andet om udfærdigelse og indgåelse af lejekontrakter, varsling af lejeforhøjelser og tvister om lejens størrelse samt forhandling i forbindelse med lejemåls afståelse.

Herudover fører Frej Campen Wolthers løbende retssager om bl.a. lejeretlige forhold

Skal vi løse dit problem?