Lars Berg Dueholm har specialiseret sig i konkursret, omstrukturering og civile retssager.

Han har gennem en årrække varetaget bobehandlingen af en række markante konkursboer inden for såvel ejendomsbranchen som produktionsvirksomheder, og Lars Berg Dueholm har virket som rekonstruktør og kurator i en lang række sager, hvor nødlidende virksomheder inden for en række brancher har haft brug for bistand.

I den forbindelse har Lars Berg Dueholm opnået at blive Certificeret Insolvensadvokat.

Lars Berg Dueholm har møderet for landsret og har ført en række betydningsfulde retssager – herunder særligt angående omstødelses- og erstatningskrav.

Sprog

Dansk, engelsk, skandinavisk

Medlemskaber

  • Danske Insolvensadvokater
  • Certificeret Insolvensadvokat

Øvrige informationer

Lars er tilknyttet Erhvervshusenes Early Warning program, hvorigennem nødlidende virksomheder kan få hjælp, og han er endvidere en del af Gældsstyrelsens Advokatpanel og udpeges derfor jævnligt som kurator i sager, hvor der er større moms- og skatterestancer.

Lars Berg Dueholm har tidligere været medlem af Københavns Borgerrepræsentation, herunder mangeårigt medlem af Teknik- og Miljøudvalget, hvorfor han også har en stor viden om kommunalpolitiske emner - ikke mindst angående byudvikling og kommune- og lokalplaner. Videre har Lars Berg Dueholm siddet i bestyrelserne for såvel Byudviklingsselskabet By & Havn som Danmarks største forsyningsselskab, HOFOR.

Has partner title
On