Nyhed

Minimer din risiko ved virksomhedsoverdragelser: Tegn en M&A forsikring

Står du overfor et køb eller et salg af en virksomhed, bør du måske overveje at tegne en M&A forsikring.

Minimer din risiko ved virksomhedsoverdragelser: Tegn en M&A forsikring

Er du sælger af en virksomhed, kan en M&A forsikring sikre dig mod de erstatningskrav, som kan opstå som følge af brud på de garantier, du har givet en køber.

Er du derimod køber af en virksomhed, kan en M&A forsikring sikre dig mod, at sælger efterfølgende ikke kan betale for brud på de garantier, som sælger har givet dig.

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse vil sælger ofte stille en række garantier overfor køber. Til sikkerhed herfor vil en del af købesummen ofte blive deponeret på en spærret bankkonto i op til flere år, hvilket ofte er en væsentlig belastning af sælgers likviditet, eftersom det er dyrt med de nuværende negative renter.

Undgå risiko for garantibrud med M&A forsikring

En måde at afdække risikoen for brud på garantierne og samtidig overflødiggøre sælgers sikkerhedsstillelse kan være at tegne en M&A forsikring. En M&A forsikring tillader sælger at afgive garantier, og i tilfælde af brud på disse skal krav (som udgangspunkt) herefter rettes mod forsikringsselskabet. Forsikringen kan omfatte alle sædvanlige garantier, og i særlige tilfælde tilbyder forsikringsselskaberne tillige at forsikre kendte risici mod en forhøjet forsikringspræmie.

Både køber og sælger kan tegne en M&A forsikring. Traditionelt blev M&A forsikringerne oftest tegnet af sælger, men i dag tegnes langt størstedelen af køber.

En M&A forsikring kan med fordel eksempelvis tegnes

  • for en sælger, som ønsker et clean-exit,
  • for en køber, der ønsker at komme med et attraktivt bud i en tilbudsproces, og
  • i en situation, hvor sælger forbliver en del af virksomheden efter et salg, og hvor det derfor er vigtigt, at en god relation mellem parterne bevares.
M&A forsikringer tilvælges

M&A forsikringer er ikke noget nyt fænomen, og produktet har været på markedet i mange år. Danske virksomheder har dog, i forhold til vores skandinaviske naboer, i flere år været tilbageholdende med at tegne M&A forsikringer.

Nu viser nye tal, at udviklingen er vendt, og at markedet for M&A forsikringer i Danmark er stigende. Dette skyldes formodentligt, at forsikringsselskabernes processer er blevet mere strømlinede, hvilket har medført, at det er muligt at tegne en M&A forsikring uden, at det nødvendigvis forlænger processen omkring virksomhedsoverdragelsen. Herudover er prisniveauet på forsikringspræmien faldet, hvorfor en forsikring er blevet en mere rentabel mulighed i forhold til omkostningerne ved deponering.

Ønsker din virksomhed at tegne en M&A forsikring i forbindelse med køb og salg af en virksomhed, kan NJORD Law Firm rådgive dig.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?