Nyheder

05.12.2019

Højere bøder og mere kontrol ved overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

I et nyt lovforslag har man forhøjet bødestraffen for ulovlig afholdelse af det regulære ugentlige hvil i køretøjet til bøder på kr. 10.000 til chaufføren og kr. 20.000 til vognmanden. Samtidig er der i den nye finanslov lagt op til, at der vil komme mere kontrol og håndhævelse af reglerne på tungvognsområdet.

04.12.2019

Ny afgørelse fra Datatilsynet: ret til indsigt i lægekonsulentvurderinger

Datatilsynet har truffet en afgørelse i en sag, hvor en person klagede over sit pensionsselskabs afvisning af indsigt i en lægekonsulentvurdering, der var blevet udarbejdet i forbindelse med pensionsselskabets behandling af hans sag. Datatilsynet udtalte alvorlig kritik af pensionsselskabet og meddelte pensionsselskabet et påbud.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu