Nyheder

11.10.2019

K-News

NJORD Law Firm vinder principiel sag ved EU-Domstolen - kan ændre dansk retspraksis

Ifølge Thomas Ryhl er dommen principiel, da reglen om tilknytningskrav nu ikke længere kan anvendes i danske afgørelser om familiesammenføring. ”Man kan endda håbe, at også andre af de stramninger, der blev indført i 2003 og 2004, vil blive genvurderet i lyset af EU-Domstolens dom i denne sag. De blev alle af regeringen vurderet at være i overensstemmelse med EU-retten, da de i sin tid blev fremsat som lovforslag – men det gjorde tilknytningskravet netop også. Viser det sig at være en forkert vurdering, kan det ikke udelukkes, at en række andre stramninger også blev vurderet forkert i forhold til EU-retten, og at de derfor også falder bort som ”ulovlige”, med mindre de vedtages i en ny og mere proportional form", siger Thomas Ryhl

11.10.2019

Brug af cookies på hjemmesider kræver aktivt samtykke

En præjudiciel afgørelse fra EU-Domstolen har fastslået, at accept af cookies på hjemmesider kræver et aktivt samtykke. I sagen var et forudafkrydset felt til accept af installering af cookies ikke tilstrækkeligt samtykke, da et gyldigt samtykke forudsætter en aktiv handling fra brugeren.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu