Pernille Kirk Østergaard beskæftiger sig med compliancerelaterede og regulatoriske forhold inden forskellige sektorer, herunder compliance i den offentlige sektor og corporate compliance.

Hun er særligt specialiseret inden for databeskyttelsesretlig compliance, herunder i forhold til GDPR, overførselsaftaler til tredjelande, Binding Corporate Rules og anden specialregulering. Endvidere rådgiver Pernille om databeskyttelsesretlige og kommercielle udfordringer i forbindelse med whistleblowerordninger samt implementering af disse i virksomheder.

Derudover har Pernille indgående kendskab til AML-området, både sektorspecifikt og bredt, hvor hun blandt andet har assisteret klienter med risikostyring og compliance, etablering af risikovurderinger, politikker, forretningsgange, processer, rollebeskrivelser, undervisning, overvågning, implementering og kontrol af overholdelse af AML-reguleringen.

Sprog

Dansk, svensk, norsk og engelsk.

 

Hvad kan vi gøre for dig?