Pernille Kirk Østergaard beskæftiger sig hovedsaglig med persondataret, blandt andet i relation til implementering af kravene i persondataforordningen, mapping af data, udarbejdelse af databehandleraftaler, persondatapolitikker, samtykkeerklæringer, whistleblowerordninger, overførsel af data til tredjelande, Binding Corporate Rules, særlovgivning m.v.

Derudover har Pernille Kirk Østergaard indgående kendskab til sundhedsdataret, herunder i relation til sundhedslovgivningens muligheder for videregivelse af oplysninger om helbredsforhold, sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter under komitéloven og anden særlovgivning m.v.

Pernille Kirk Østergaard har også erfaring inden for IT-retten og offentlig ret, hvor persondataretten spiller en afgørende rolle, samt telelovgivningen.

Pernille Kirk Østergaard beskæftiger sig desuden med en række forskellige aspekter af markedsføringsretten, e-handelslovgivningen og domænenavne. Hun har endvidere erfaring med spillelovgivningsområdet, herunder vurdering af spillekoncepter, konkurrencebetingelser, spilleafgift m.v.

Derudover holder Pernille Kirk Østergaard foredrag vedrørende persondataforordningen og sundhedsdataret.

Sprog

Dansk, svensk, norsk, tysk og engelsk.

Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?