Nyhed

Mediation er det nye sort

NJORD Law Firm tilbyder mediation – erhvervslivets konfliktløsning.

Mediation er det nye sort

Når der er konflikter mellem ejerne, kan det mærkes i hele virksomheden. Produktiviteten falder, de gode medarbejdere siver, og virksomheden risikerer at falde fra hinanden. Derfor skal konflikter mellem ejerne håndteres hurtigt og effektivt, så virksomhedens værdi bevares.

Dette gælder også konflikter med samarbejdspartnere, kunder og leverandører. De kan ikke undgås, men de dræner virksomheden for energi, og de koster tid og penge. Og det er svært at lave nye forretninger, så længe den gamle konflikt er uløst. Derfor skal konflikter med samarbejdspartnere eller kunder/leverandører også håndteres hurtigt og effektivt, så virksomheden kan komme videre med nye forretninger.

Mediation kan give virksomheden den hurtige og effektive konfliktløsning, der sikrer tilfredsstillende løsninger for alle involverede parter.

Mediation er hurtig og effektiv konfliktløsning

Mediation er en effektiv, dialogisk tilgang til konfliktløsning udenom retten. Mediationsprocessen har fokus på det væsentlige: Hvordan kommer vi videre?

De fleste virksomhedsledere vil hellere bruge deres energi på at udvikle forretningen end at diskutere fortiden. Og ofte er det bedre for virksomheden at holde på kunden eller fortsætte med leverandøren end at få ret til sidste krone.

En mediationsproces giver parterne mulighed for at bidrage til løsningen af konflikten, uden at der går ”juristeri” i sagen. I denne proces bliver det tydeligt for parterne, hvad der reelt er vigtigt for dem. Når parterne har fundet en løsning, bistår mediator med at få rammerne på plads.

Vi kan løse konflikten – sammen

Som advokat og certificeret mediator rådgiver Anders Wernblad om og bistår professionelle i konflikter.

Anders kan hjælpe, når virksomheden er i en konflikt, og parterne ønsker en fælles løsning. I et samarbejde arbejdes der hen imod et resultat, der er tilfredsstillende for alle parter.