Rune Tarnø er specialiseret inden for erhvervsretten og beskæftiger sig primært med rådgivning af små og mellemstore virksomheder i såvel Danmark som internationalt. Rune Tarnø har igennem mange år bistået parterne i forbindelse med køb og salg af virksomhed samt investering i udviklingsselskaber. Rune Tarnø rådgiver om alle aspekter af selskabsretten, herunder stiftelse af nye selskaber, fusioner, spaltninger og skattefrie virksomhedsomdannelser, generationsskifte mv. Derudover sidder Rune Tarnø i et antal bestyrelser.

Rune Tarnø underviser løbende indenfor sine fagområder.

Medlemskaber
  • Medlem af Danske Ejendomsadvokater
Sprog

Dansk og engelsk.