Tina Dahlmann Jordt beskæftiger sig med dansk-tyske samhandelsforhold og rådgiver i denne forbindelse både danske og tyske virksomheder inden for alle områder af dansk ret. Herudover beskæftiger Tina Dahlmann Jordt sig med ansættelses- og arbejdsret.


Sprog

Dansk, tysk og engelsk.