Tina Jordt rådgiver danske og udenlandske virksomheder om alle aspekter af et ansættelsesforhold, herunder bl.a. om indgåelse og udarbejdelse af ansættelseskontrakter, ændringer i ansættelseskontrakter samt ophør af ansættelsesforhold. Tina Jordt yder desuden rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.

Tina Jordt fører ligeledes retssager inden for fagområdet og afholder løbende kurser for klienter og samarbejdspartnere om ansættelsesretlige problemstillinger.

Tina Jordt beskæftiger sig også især med dansk-tyske samhandelsforhold og rådgiver i denne forbindelse tyske virksomheder inden for dansk Ansættelsesret.


Sprog

Dansk, tysk og engelsk.