Nyhed

Vinterforanstaltninger i entrepriseforhold

Vintersæsonen er atter over os, og der skal foretages de nødvendige foranstaltninger, for at byggerierne kan udføres forsvarligt på trods af sne og kulde. Vinterforanstaltninger dækker over de foranstaltninger, der er nødvendige, for at et byggeri kan udføres forsvarligt i vinterperioden, som løber fra 1. november til 31. marts.

vinterforanstaltninger


AB 18 og ABT 18 - nye regler på området

Reglerne om vinterforanstaltninger er nu skrevet ind i AB 18 og ABT 18. 

For entrepriser i henhold til AB 18 anses årstidsbestemte vinterforanstaltninger, I det omfang entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i vinterperioden, for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales derimod som ekstraarbejder jf. §5, stk. 4.

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales derimod som ekstraarbejder, og hvilke af disse der er nødvendige for at kunne fortsætte det konkrete arbejde, afhænger af entreprisens karakter og det forventede vejr.


totalentreprenører skal passe på!

For hovedentrepriser efter ABT 18 anses derimod både årstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger for indeholdt i tilbuddet. Totalentreprenører skal være særligt opmærksom på dette, da der oftest entreres med bygherren på ABT 18 vilkår og med entreprenørerne på AB 18 vilkår. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger risikerer således nemt at blive en selvstændig omkostning for totalentreprenøren.


FÅ OVERBLIKKET I SKEMAET

Steffen Hebsgaard Muff, advokat og partner i NJORD Law Firm, har udformet følgende skema med typiske eksempler på henholdsvis årstidsbestemte -og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. 
Som fremgår ovenfor er skemaet nu kun relevant for aftaler under AB 18 (eller hvor parterne i øvrigt aftaler, at bygherren betaler for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger).
 

Vinter