Advokat Anders Hammer Hansen er specialiseret i insolvensret, herunder konkurs og rekonstruktioner. Derudover beskæftiger han sig med ansættelsesret samt flere erhvervsretlige discipliner, herunder selskabsret og virksomhedsoverdragelser.

Anders er certificeret insolvensadvokat og repræsenterer lønmodtager og lønmodtagerorganisationer i forbindelse med indgivelse af konkursbegæring samt i forbindelse med tvister og retssager mod blandt andet konkursboer. Herudover varetager Anders også øvrige kreditorers interesser i forbindelse med virksomhedsophør, ligesom han rådgiver nødlidende virksomheder.

Medlemskaber

• Medlem af Danske Insolvensadvokater
• Medlem af AnsættelsesAdvokater
• Medlem af Dansk Forening for Selskabsret
• Legel Network International (LNI)
• Danske Advokater
• Advokatsamfundet

Sprog

Dansk og engelsk.

Has partner title
On