For OS BETYDER NAVNET TO TING: 

1. I NORDISK MYTOLOG ER NJORD GUD FOR SØFART OG HANDEL

Guden Njord hjælper og beskytter søfarende på deres færd over havet.

På samme måde hjælper vi dig sikkert i havn, når du som privatperson eller virksomhed skal navigere i ukendt farvand.

Med vores juridiske rådgivning får du det mest optimale grundlag for at træffe det bedste valg i din konkrete situation – uden at komme på dybt vand. 


2. n'et i njord repræsenterer kompasretningen nord, der peger mod det nordiske 

– vores geografiske udgangspunkt og kernen i vores DNA.

Det nordiske bygger bro mellem vores solide lokalkendskab og internationale åbenhed. Og det kendetegner måden, vi arbejder på. Med rene linjer, fladt hierarki og klare, entydige signaler. 

Når du skal vælge advokat, er vi det nordiske valg. Et valg, der giver dig dedikeret og ambitiøs rådgivning – leveret i øjenhøjde.