Camilla Brandstrup Weiss beskæftiger sig med køb og salg af virksomheder samt forskellige skatteretlige problemstillinger relateret hertil og bistår blandt andet i forbindelse med forhandling af transaktionsdokumenterne samt gennemførelse og håndtering af due diligence processer.

Derudover beskæftiger Camilla sig med selskabsretlige omstruktureringer og andre selskabsretlige forhold samt udarbejdelse og forhandling af kommercielle kontrakter for både danske og udenlandske klienter.

Medlemskaber
  • Medlem af Danmarks Skatteadvokater
Sprog

Dansk og engelsk.