Vi kæmper for at sætte konkrete aftryk i verden gennem vores arbejde

I NJORD Law Firm har vi tradition for at tage samfundsansvar og beskæftige os med områder, hvor vi juridisk kan gøre en forskel. Vi har tiltrådt Danske Advokaters advokatKODEKS og FN’s Global Compact, og har ud fra deres principper formuleret NJORDs etiske retningslinjer. Principperne omfatter samfundsmæssig ansvarlighed baseret på internationalt vedtagne konventioner for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og antikorruption. Med hjælp fra Climate Extender har vi udregnet NJORDs samlede CO2-udledning, som vi løbende kompenserer for gennem investeringer i sol- og vindenergi.

CSR
CSR
Carbon neutral
røde kors
Brystkræftsagen

Diversitet er en kerneværdi

Vi tænker, taler og samarbejder på mere end 25 sprog. Vores medarbejderes forskellighed ser vi som en styrke – både hvad angår karriere, livserfaring, nationalitet, religion og seksualitet. Det gør os til et mangfoldigt, internationalt og moderne advokatkontor.
 

Jura skal afspejle virkeligheden

Vi kæmper for dem, hvis stemme ikke bliver hørt. Det gør vi blandt andet i sager om digitale krænkelser. Vi støttede stiftelsen af foreningen Digitalt Ansvar, som vi i stort omfang bistår med pro bono-arbejde. Den massive indsats mod digitale krænkelser fra flere aktørers side har skabt en øget bevidsthed om problemet i samfundet. Vi ser derfor nu tendenser til digitale adfærdsændringer, en skærpet strafferamme for digitale sexkrænkelser og et øget fokus fra politiets side på digitale krænkelser.

Med advokat og partner Miriam Michaelsen i spidsen modtog NJORD i septemper Danske Advokaters advokatKODEKS-pris 2018 for indsatsen mod digitale krænkelser.

Det er vi stolte af.


FN's global compact

NJORD har været et stolt medlem af FN's Global Compact siden 2016, hvor vi forpligter os til FN's ti principper. Principperne er en stor del af vores værdier og den måde, vi driver vores forretning på. 

Hvad kan vi hjælpe dig med?