CSR

NJORD tager samfundsansvar.

Vi er medlem af FN’s Global Compact og har blandt andet ud fra deres ti principper formuleret NJORDs etiske retningslinjer, der er konkretiseret i FN’s 17 verdensmål (Sustainable Development Goals). De ti principper omfatter samfundsmæssig ansvarlighed baseret på internationalt vedtagne konventioner for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og antikorruption. Desuden er vi medlem af Advokatsamfundet og har tilsluttet os Danske Advokaters advokatKODEKS.

NJORD Law Firm med advokat Miriam Michaelsen i spidsen modtog Danske Advokaters advokatKODEKS-pris 2018 for indsatsen mod digitale krænkelser. Prisen blev givet på baggrund af NJORDs målrettede indsats, der har fokus på at skabe retfærdige løsninger for deres klienter og kæmpe for dem, hvis stemmer ikke bliver hørt.

UN GLOBAL COMPACT      Advokatkodex      Advokatsamfundet

Diversitet er en kerneværdi.

Vi tænker, taler og samarbejder på mere end 25 sprog. Vores medarbejderes forskellighed ser vi som en styrke – både hvad angår karriere, livserfaring, nationalitet, religion og seksualitet. Det gør os til et mangfoldigt, internationalt og moderne advokatkontor.

Juraen skal afspejle virkeligheden.

Vi kæmper for dem, hvis stemme ikke bliver hørt. Det gør vi blandt andet i sager om digitale krænkelser. Vi støttede stiftelsen af foreningen Digitalt Ansvar (DIGA), som vi i stort omfang bistår med pro bono-arbejde. Den massive indsats mod digitale krænkelser fra flere aktørers side har skabt en øget bevidsthed om problemet i samfundet. Vi ser derfor nu tendenser til digitale adfærdsændringer, en skærpet strafferamme for digitale sexkrænkelser og et øget fokus fra politiets side på digitale krænkelser.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu