Hvis du har modtaget brev fra NJORD Law Firm om ulovlig fildeling/download af film, kan du finde mere information vedrørende lovgrundlaget for brevet. Du kan også finde svar på ofte stillede spørgsmål, ligesom du finder vores betalingsoplysninger, hvis du ønsker at indgå forlig.

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om ulovlig fildeling, herunder hvornår du kan gøres ansvarlig, og hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået et brev fra os. Du finder også 10 gode råd til lovlige film på nettet.

Indbetaling af forlig

Hvis du har modtaget brev fra NJORD omkring ulovlig download/fildeling, vil der typisk følge et tilbud om forlig. Her finder du vores betalingsoplysninger.

Persondatanotits - For sager om ophavsretskrænkelser

Denne notits (”Persondatanotits”) forklarer, hvilke personoplysninger NJORD behandler som led i vores forfølgelse af ophavsretlige krænkelser på vegne af vores klienter i sådanne sager.

Kontakt

Har du spørgsmål omkring det brev, som du har modtaget fra NJORD? Her finder du kontaktoplysninger på vores afdeling for ophavsret.