Nyhed

Hvad er din risiko som eksportør, hvis du nægter at levere til russiske kunder?

Den 15. marts 2022 besluttede Rådet for den Europæiske Union at indføre en fjerde pakke af økonomiske og individuelle sanktioner som reaktion på Ruslands aggression mod Ukraine. Sanktionerne omfatter bl.a. et forbud mod at handle med en lang række bestemte produkter, herunder luksusvarer, jern- og stålprodukter.

eksport til rusland

Det er som eksportør til det russiske marked, hvad enten man sælger tøj, møbler eller fødevarer, vigtigt at forholde sig til, om det fortsat er lovligt at sælge de pågældende produkter.

er der tale om "force majeure"?

Medmindre ydelsen, der eksporteres, er omfattet af EU’s sanktionsliste, er der som udgangspunkt ikke tale om en gyldig grund til at nægte at levere den aftalte ydelse. Udgangspunktet kan dog i nogle tilfælde være modificeret i kontraktgrundlaget.

Er ydelsen omvendt omfattet af EU’s sanktionsliste, da er der som udgangspunkt tale om force majeure, der gør eksportøren ansvarsfri, så længe forhindringen eksisterer.

leveringsnægtelse som følge af imagemæssige eller kommercielle overvejelser

Vælger du som eksportør at afbryde dit samarbejde med dine russiske kunder, dine forhandlere eller handelsagenter, uden det skyldes, at dine ydelser er på EU’s sanktionsliste, er det som udgangspunkt en misligholdelse af den indgåede aftale, der kan medføre, at du ifalder ansvar på den ene eller anden vis.

njord law firm anbefaler

Overvejer du enten at indstille eller at bringe samarbejdet med din agent eller forhandler til ophør eller nægte at opfylde en allerede indgået kontrakt med en russisk kunde, er det vigtigt at kende de retlige muligheder og risici, inden opsigelsen eller ophævelsen afgives, eller leveringsnægtelsen meddeles.

Læs om Rådets gennemførelsesforordning af 15. marts 2022 her.

Vil du vide mere?