Advokat Torben Krath er specialiseret i retssager og voldgiftssager om alle erhvervsretlige forhold, herunder insolvensret, entrepriseret, transportret, virksomhedsoverdragelse, immaterialret, køberet, produktansvar, aftaleret samt agent- og forhandlerforhold. Erfaringen fra de forskellige områder bruger han til at rådgive og udfærdige kontrakter, så hans kunder undgår fremtidige tvister.

Torben er certificeret insolvensadvokat og fast kurator i forbindelse med en række konkurser og fast likvidator i tvangsopløsningssager.

På det immaterialretlige område rådgiver han om beskyttelse af rettigheder og fører både forbudssager og retssager om gyldighed og krænkelse af patenter, varemærker, design, ophavsret, produktefterligninger og domæner.

Torben har ført et stort antal retssager ved byretterne, landsretterne, Sø- og Handelsretten samt Højesteret. Han har tillige ført flere sager for voldgiftsretter, bl.a. nedsat af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Torben er uddannet mediatoradvokat (konfliktmægler) og har derfor redskaber til at finde konstruktive løsninger i konfliktsager.

Medlemskaber
  • Medlem af Foreningen Danske Insolvensadvokater
  • Medlem af Foreningen af procedureadvokater
  • Medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel
  • Medlem af Foreningen Industriel Retsbeskyttelse
  • Medlem af Foreningen Højesteretsskranken
  • Bestyrelsesposter i forskellige foreninger og virksomheder
Sprog

Dansk, norsk, svensk, engelsk og tysk.
 

Sekretær

Kommunikation er meget vigtig for mig. Jeg lægger vægt på at forklare juraen og indviklede faktuelle forhold med almindelige ord og trækker gerne jordnære eksempler frem. Ud fra en kombination af jura og forretningsmæssige overvejelser søger jeg det resultat, der giver mine kunder det bedste resultat på bundlinjen.

- Torben Krath
Hvad kan vi gøre for dig?
Has partner title
On