Juridiske områder

Kaspar Bastian er en af Danmarks førende specialister inden for skatte- og afgiftsproces og fører løbende et stort antal klage- og retssager om skatte- og afgiftsspørgsmål ved skattemyndighederne, klagemyndighederne og domstolene.

Kaspar Bastian, der har over 20 års erfaring, bistår klienterne på alle stadier af konflikter og tvister med skattemyndighederne, herunder i forbindelse med skattemyndighedernes indledende forespørgsler og undersøgelser, strategiske overvejelser, forligsovervejelser samt førelse af klage- og retssager. Kaspar Bastian har i de senere år også opbygget stor erfaring inden for transfer pricing og hjælper desuden klienterne i strafferetlige spørgsmål relateret til skatte- og afgifter.

Ud over skatte- og afgiftsretten beskæftiger Kaspar sig tillige med retssager om især rådgiveransvar og sager inden for det offentlige område.
 

SPROG

Dansk og engelsk.
 

MEDLEMSKABER

  • Advokatrådets Skatteudvalg
  • Danmarks Skatteadvokater
  • International Fiscal Association
Has partner title
On