Miriam Michaelsen står i spidsen for NJORDs tværfaglige juridiske team, som rådgiver og bistår privatpersoner, virksomheder og organisationer i sager om cybersikkerhed, digitale chikane og vold. Herudover fører hun retssager om digitale krænkelser, herunder om ulovlig deling af billeder og film på nettet med krænkende indhold. Sagerne varierer fra straffesager om udmåling af straf, erstatning og godtgørelse, men kan også omhandle juridiske specialer som ophavsretsloven, persondataloven, markedsføringsloven og de erstatningsretlige regler.

Miriam Michaelsen er herudover specialiseret i individuel og kollektiv ansættelsesret, og hun rådgiver og assisterer både danske og internationale virksomheder inden for forhandling, retssagsbehandling, kontrakt- og erhvervsret. Herudover er hun en af landets førende eksperter indenfor arbejdsgivers forpligtigelser i forbindelse med digital chikane og vold.

Som en del af NJORDs selskabsretslige team bistår Miriam Michaelsen også klienter med juridisk bistand inden for selskabsret, herunder stiftelse, køb og salg.

Med sin viden fra alle sider af HR- og ansættelsesretten har Miriam Michaelsen samlet i NJORDs HR eBogen, der er et digitalt HR-værktøj helt fri for paragraffer.

Hun stiftede i 2017 foreningen Digitalt Ansvar, som blandt andet arbejdede for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser. Herudover er hun udpeget af kulturministeren som forperson for Medierådet, hvor hun arbejder for at forbedre og sikre børn og unges digital tryghed, trivsel, kompetencer og rettigheder.

 

Medlemskaber
  • Bestyrelsesmedlem på Den Grønne Friskole (siden april 2023)

  • Medlem af KVINFOs advisory board for projektet om Digital Hverdagssexisme (siden marts 2023)

  • Medlem af regeringens ekspertgruppe om tech-giganter (siden juni 2022)

  • Forperson for Medierådet for Børn og Unge (siden maj 2022)

  • Bestyrelsesmedlem i NJORD Law Firm (maj 2021 - august 2022)

  • Medlem af Djøfts jurapanel (siden marts 2021)

  • Founder og bestyrelsesleder af foreningen Digitalt Ansvar (april 2017 – februar 2023)

  • Medlem af foreningen Ansættelsesadvokater

Sprog

Dansk, svensk og engelsk.
 

Highlights

Stifter af forening Digitalt Ansvar

Miriam Michaelsen er stifter af foreningen Digitalt Ansvar. Foreningen blev stiftet med det formål at arbejde for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser. Missionen var at skabe en forening som kunne være med til at fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling – ved at være det samlende knudepunkt og en vidensbank for aktører på tværs af fagområder. Hun udtrådte af foreningen i 2023.

 

NYTÆNKERPRISEN 2021

Miriam Michaelsen fik Karnovs Nytænkerpris 2021 for sit arbejde med at ændre retspraksis på området for digitale krænkelser og vold.

”Årets vinder udmærker sig ved at gå målrettet efter at skabe opmærksomhed om et emne, der siden de sociale mediers fødsel har været mørklagt. Med en insisteren og en iværksættertrang har årets vinder skabt ikke bare en fuldt fungerende uafhængig paraplyorganisation til understøttelse af at fastholde et offentligt fokus på problemstillingen, men hun har også brugt sin egen juridiske viden og erfaring til at skubbe til den retspraksis, der alt for længe ikke har eksisteret når vi taler digitale krænkelser.” 

- Karnovs priskomités begrundelse for prisen. 

 

Advokatkodeks-prisen

Miriam modtog Danske Advokater Advokatkodeks-pris for arbejdet indsatsen mod digitale sexkrænkelser.

”NJORD Law Firm har med deres ekstraordinært stærke indsats mod digitale krænkelser vist, at advokater kan gøre en stor positiv forskel i forhold til dette store og højaktuelle samfundsproblem. At man som advokatfirma støtter foreningen Digitalt Ansvar, som Miriam Michaelsen stiftede i 2016, og pro bono bistår mere end 30 digitalt krænkede mennesker vidner om et stort samfundsansvar, som er lige i advokatkodeksets ånd. Samtidig har man formået at sætte kraftige fingeraftryk på den nye lovgivning på området. Ydermere har NJORD deltaget aktivt i samfundsdebatten med klare holdninger og gode råd til de krænkede - og også til politiet. Det er sket både i dagspressen, på de sociale medier og på dette års Folkemøde, som også blev dækket pressemæssigt. Vi giver ikke op, lyder Njords mantra.”

- Danske Advokater, begrundelse for prisen. 
 

Hvad kan vi gøre for dig?
Has partner title
Off