Miriam Michaelsen er specialiseret i individuel og kollektiv ansættelsesret, og hun rådgiver og assisterer både danske og internationale virksomheder inden for forhandling, retssagsbehandling, kontrakt- og erhvervsret.

Miriam Michaelsen har en eminent evne til at formidle svært tilgængeligt stof til overskuelig, forståelig og brugbar viden, hvorfor hun de sidste 10 år løbende har rådgivet og undervist danske og internationale virksomheder i ansættelsesret og HR. Ofte agerer hun back office for HR-afdelinger med faglig såvel som menneskelig sparring.

Som en del af NJORDs selskabsretslige team bistår Miriam Michaelsen også klienter med juridisk bistand inden for selskabsret, herunder køb og salg af virksomheder mv. Sin viden fra alle sider af HR- og ansættelsesretten har Miriam Michaelsen samlet i NJORDs HR eBogen, der er et digitalt HR-værktøj helt fri for paragraffer.

Miriam Michaelsen står også i spidsen for NJORDs tværfaglige juridiske team, som rådgiver og fører retssager om ulovlig deling af billeder og film på nettet med krænkende indhold. Afhængigt af fakta omhandler sagerne krav om straf, erstatning og godtgørelse efter blandt andet straffeloven, ophavsretsloven, persondataloven, markedsføringsloven og de erstatningsretlige regler.

Hun har i den forbindelse stiftet forening Digitalt Ansvar (DIGA), som blandt andet arbejder for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser. Læs mere om DIGA

Medlemskaber
  • Medlem af foreningen Ansættelsesadvokater
  • Medlem af Dansk Forening for Arbejdsret
  • Medlem af International Bar Association (IBA)
  • Medlem af International Association for Young Lawyers (AIJA)
  • Stifter af og bestyrelsesformand for foreningen Digitalt Ansvar (DIGA)
Sprog

Dansk, svensk og engelsk.
 

Highlights

Stifter og bestyrelsesformand i digitalt ansvar


Miriam Michaelsen er stifter og bestyrelsesformand for forening Digitalt Ansvar (DIGA). Foreningen arbejder for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser. Digitalt Ansvars mission er at fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling – ved at være det samlende knudepunkt og en vidensbank for aktører på tværs af fagområder.

 

Advokatkodeks-prisen


Miriam modtog på vegne af NJORD Danske Advokater Advokatkodeks-pris for arbejdet indsatsen mod digitale sexkrænkelser.

”NJORD Law Firm har med deres ekstraordinært stærke indsats mod digitale krænkelser vist, at advokater kan gøre en stor positiv forskel i forhold til dette store og højaktuelle samfundsproblem. At man som advokatfirma støtter foreningen Digitalt Ansvar, som Miriam Michaelsen stiftede i 2016, og pro bono bistår mere end 30 digitalt krænkede mennesker vidner om et stort samfundsansvar, som er lige i advokatkodeksets ånd. Samtidig har man formået at sætte kraftige fingeraftryk på den nye lovgivning på området. Ydermere har NJORD deltaget aktivt i samfundsdebatten med klare holdninger og gode råd til de krænkede - og også til politiet. Det er sket både i dagspressen, på de sociale medier og på dette års Folkemøde, som også blev dækket pressemæssigt. Vi giver ikke op, lyder Njords mantra."

- Danske Advokater, begrundelse for prisen. 
 

Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?