Nyhed

Pris gives til indsats mod digitale krænkelser

I fredags modtog NJORD Law Firm, med advokat og partner Miriam Michaelsen i spidsen, Danske Advokaters advokatKODEKS-pris for indsatsen mod digitale krænkelser. En pris givet på baggrund af NJORDs målrettede indsats, der har fokus på at skabe retfærdige løsninger for deres klienter og kæmpe for dem, hvis stemmer ikke bliver hørt.

Begrundelsen fra Danske Advokaters dommerkomite lød blandt andet:

”NJORD Law Firm har med deres ekstraordinært stærke indsats mod digitale krænkelser vist, at advokater kan gøre en stor positiv forskel i forhold til dette store og højaktuelle samfundsproblem. At man som advokatfirma støtter foreningen Digitalt Ansvar og pro bono bistår mere end 30 digitalt krænkede mennesker vidner om et stort samfundsansvar, som er lige i advokatkodeksets ånd. Samtidig har man formået at sætte kraftige fingeraftryk på den nye lovgivning på området."

Siden 2016 har NJORDs digitale krænkelsesteam kæmpet for at få politiet og domstolene til at efterforske og straffe digitale krænkelser på lige vilkår med fysiske. Miriam Michaelsen har bistået krænkede i mere end 30 sager om digitale sex­krænkelser, inklusive den ene krænkede i ”Umbrella-sagen”.

”Vi er meget stolte over at modtage prisen. Det er en pris, som viser os, at branchen bakker op om det her projekt. Og det er også en anerkendelse af de krænkede. Det minder os om, at vores arbejde ikke kun handler om tal på bundlinjen, men faktisk gør en stor forskel for vores klienter. Vi har et samfundsansvar og kan være med til at løse et samfundsproblem ved at hjælpe de krænkede med at opnå retfærdighed. Det er netop det, advokater skal. Hjælpe dem, der har brug for det.”

- Miriam Michaelsen, advokat og partner hos NJORD Law Firm
Jura skal afspejle virkeligheden

For bare et par år siden var ord som hævnporno og digitale sexkrænkelser nye i det danske ordforråd. Politiet og domstolene haltede langt bagefter, når det kom til at bekæmpe sager om ulovlig deling af private, krænkende billeder og film uden de medvirkende personers samtykke.

Det krævede en fælles indsats og ikke mindst fokus på problemet, hvis du spørger Miriam Michaelsen.

”Det er enkelt – vi skal ikke bare se til, mens mennesker bliver mobbet, chikaneret og afpresset, fordi der er delt krænkende billeder og videoer af dem uden deres samtykke. Loven er klar – det er ulovligt, og det har alvorlige konsekvenser. Det bør behandlingen af sagerne afspejle.”

- Miriam Michaelsen, advokat og partner hos NJORD Law Firm
Ny lovgivning og skærpet strafferamme

Den massive samlede indsats mod digitale krænkelser fra flere aktørers side har skabt en øget bevidsthed om problemet i samfundet. Blandt andet ses der positive tendenser til digitale adfærdsæn­dringer og et øget fokus fra politiets side, og helt konkret blev strafferammen for ulovlig deling af nøgenbilleder skærpet, da en ny lov trådte i kraft den 15. april 2018.

Gennem sin rolle som bistandsadvokat i flere krænkelsessager har Miriam Michaelsen også været med til at sætte et markant højere niveau for tortgodtgørelse til de krænkede. I samarbejde med Digitalt Ansvar har NJORD desuden sendt et høringssvar til Justitsministeriet vedrørende et forslag til ændring af straffelovens § 264 d om ulovlig deling af krænkende billeder og film.

Et samfundsansvarligt erhvervsadvokatkontor

NJORD Law Firm har truffet et bevidst valg om at investere massivt i CSR. Et valg og et værdigrundlag, der har gjort det muligt for Miriam Michaelsen og resten af NJORDs team at bekæmpe digitale krænkelser i et omfang, der har skabt så markante resultater, at det nu prisbelønnes.

”Jeg er så stolt over, hvor langt vi er nået. Denne pris er et stort og vigtigt skulderklap. Særligt til alle de mennesker, der er en del af den samlede indsats. Tusind tak til teamet af fuldmægtige og studenterhjælpere, der hver dag hjælper med at bevissikre og nedtage ulovligt materiale, foruden foreningen Digitalt Ansvar, hvor organisationer som Red Barnet, Børns Vilkår, Sex & Samfund, Dansk Kvindesamfund, KVINFO, Offerrådgivningen m.fl. bidrager med vigtig faglig sparring og udbredelse af budskabet, og foruden en samarbejdsvillig justitsminister og ligestillingsminister. Og ikke mindst en stor tak til min arbejdsplads, NJORD Law Firm, som fra begyndelsen har støttet med massivt pro bono-arbejde og en enestående virksomhedskultur, hvor samfundsansvar, respekt og retfærdighed er bærende elementer. Uden alle jer ville dette projekt ikke være muligt.”

- Miriam Michaelsen, advokat og partner hos NJORD Law Firm

NJORD Law Firm har tiltrådt FN Global Compacts principper og arbejder dem ind i driften af NJORD for at leve op til de mål, der er erklæret heri. NJORD er aktivt medlem af foreningen Digitalt Ansvar, som arbejder målrettet for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser, og sammen med forskere og aktører sikrer de mere viden og undervisning om betydningen af digitale krænkelser. NJORD Law Firm donerer checken på 50.000 kr. til Digitalt Ansvar.

”I NJORD Law Firm er respekt en vigtig værdi. Respekt er at tage ansvar for handlinger og for hinanden. Derfor er det vigtigt for os som advokatfirma aktivt at tage samfundsansvar. Med juraen i ryggen og vores faglighed og styrker som jurister følger et samfundsansvar for at sætte fokus på, at lovgivningen fungerer både i det digitale univers og parallelt med den virkelige verden i et retssamfund som det danske.”

- Lars Lokdam, Managing Partner hos NJORD Law Firm.
vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?