NJORDs svenske team har Danmarks mest specialiserede svenske juridiske afdeling og består af advokater, der arbejder i København og ledes af advokat Emelie Svensson. Det svenske team er specialiseret inden for erhvervsret, immaterialret og markedsentré og fungerer derfor som en problemknuser for globale virksomheder, der gør entre i Sverige. 
 

vores svenske eksPertområder

NJORDs svenske team har stor erfaring med at rådgive multinationale virksomheder. Dette omfatter virksomhedens etableringsproces, ansættelse af medarbejdere, registrering af immaterialrettigheder, håndtering af eventuelle virksomhedstvister, compliance, gennemgang af aftaler samt forhandling på vegne af globale aktører på markedet.
 

selskabsret


NJORDs svenske team ønsker, at du får succes – både med hensyn til at rejse kapital og etablere eller udvide din virksomhed i Sverige. Til dette formål yder vi juridisk rådgivning på tværs af landegrænser inden for alle selskabsretlige områder. Vi udvælger et team af specialister for at sikre, at den nødvendige ekspertise og erfaring er til rådighed til at rådgive netop din virksomhed, og vi sørger for, at din virksomhed overholder kravene i svensk lovgivning. Vores ekspertise på dette område er bred og omfatter bl.a. gennemgang af kontrakter og T&C, overvågning af compliance samt bistand til tvister og forligsforhandlinger.


erhvervsret


Det svenske team er vant til at navigere i de komplekse og skrappe regler inden for erhvervsret i Sverige, og vi hjælper og rådgiver dig gerne i kommercielle tvister. Vi stræber efter at levere løsninger, der er forenelige med dine ambitioner såvel som svensk erhvervsret.
 

svenske varemærker


Med speciale i sager inden for immaterialret leverer NJORDs svenske team alle former for tjenester vedrørende varemærker og ophavsret i Sverige.

Det svenske team er en full-service-udbyder inden for alle spørgsmål vedrørende svenske varemærker, herunder svenske søgninger, anmeldelser og søgsmål ved overtrædelser, indsigelser, domænetvister og appeller. 

NJORDs svenske team, der ledes af advokat Emelie Svensson, har opnået stor succes i varemærkesager – fra 3D-registrering af franske luksus parfumemærker, varemærkeretssager og standsning af overtrædelser i forbindelse med forligsprocedurer til domænetvister. Med hensyn til varemærkebeskyttelse fungerer det svenske team som en national beskytter af globale brands både ved at være en af Sveriges største aktører i forbindelse med beslaglæggelser af importerede varer, der krænker varemærkerettigheder, men også ved at være aktiv på markedet og holde tæt kontakt til de håndhævende myndigheder, herunder undervise de svenske myndigheder om varemærkekrænkelser.
 

SVENSK OPHAVSRET OG ULOVLIG FILDELING


Desuden er NJORDs svenske team full-service-udbyder i forbindelse med ophavsrettigheder i Sverige, herunder bilæggelse af onlineovertrædelser og retssagsbehandling på vegne af film- og musikindustrien samt på vegne af softwareudviklere. NJORD har en særlig stilling på det svenske marked som det førende advokatfirma i Sverige for foreløbige forbud og anmodninger om oplysninger fra ISP'er. Derfor stammer meget retspraksis om anvendelsen af ophavsretslovgivningen i Sverige i dag fra NJORDs præcedensskabende-sager.


arbejdsret


Det svenske team har også omfattende erfaring med at hjælpe internationale og svenske nationale arbejdsgivere inden for alle områder af arbejdsretten i Sverige. Svensk arbejdsret er kompleks, og det svenske team kan hjælpe dig med at navigere i området – fra udarbejdelse af ansættelseskontrakter for administrerende direktører og medarbejdere til hjælp ved specifikke arbejdsrelaterede spørgsmål og håndtering af opsigelsesprocesser. 
 

SVENSKE OFFENTLIGE UDBUDSPROCESSER


NJORD har et stærkt life science-team og bistår internationale kunder med offentlige indkøb. Dette omfatter rådgivning, strategi samt behandling af retssager og klager over udbudsprocesser. Det svenske team har opbygget omfattende viden om rådgivning i denne henseende og har stor erfaring med at påklage sager – hele vejen til den øverste svenske forvaltningsdomstol.
 

ØRESUNDSADVOKAT


NJORD er det foretrukne advokatfirma for enhver virksomhed, der arbejder på tværs af landegrænserne, eller ønsker at udvide til den anden side af Øresundsbroen. NJORDs svenske og danske advokater er medlem af Øresundsadvokaterne samt det danske og svenske advokatsamfund.

NJORD har desuden stor erfaring med håndtering af dansk-svenske forhold, når det kommer til at gennemføre markedsentré og på en nem og løsningsorienteret måde at introducere den danske eller svenske virksomhed til nabolandet og håndtere hele processen, herunder markedsentré, set-up, ansættelsesret, selskabsbeskatning mv.
 

svensk advokat samfund
lo
o
o
Står du overfor en udfordring?