Anna Lind Thirunavakarasu beskæftiger sig primært med EU- og konkurrenceret, udbudsret samt Life Science og HealthTech.


Sprog

Dansk, engelsk, russisk og fransk.