Mediation er en effektiv, dialogisk tilgang til at løse konflikter uden om retten. Mediation har fokus på det væsentlige: Hvordan kommer I videre? Målet er at sikre tilfredsstillende løsninger for alle parter – inden for rimelig tid og omkostninger.
Mediation er et effektivt og billigt alternativ til en retssag

De fleste virksomheder vil hellere bruge deres energi på at udvikle forretningen end at diskutere fortiden. Ofte er det også bedre for virksomheden at holde på kunden eller fortsætte med leverandøren end at få den sidste krone.

Mediation er professionel hjælp til at løse en konflikt, uden at der går ”juristeri” i sagen. Parterne kender bedst selv deres sag, og i en mediation får de selv lov at forklare, hvordan de ser sagen. Mediators rolle er at hjælpe med at finde frem til, hvad der er det vigtigste for parterne, og i den proces opstår der forslag til mulige løsninger. Når parterne i fællesskab har fundet en løsning, bistår mediator med at få rammerne på plads, så parterne kommer helt i mål.

Vi kan løse konflikten sammen

Som advokat og certificeret mediator bistår Karen Marie Jespersen og Torben Krath med at løse konflikter. Karen Marie og Torben hjælper, når virksomheder er i en konflikt og ønsker en effektiv løsning. De hjælper med at sikre, at virksomheden får en god løsning hurtigt og uden unødige omkostninger.

Hvor lang tid tager en mediation?

En mediation kan arrangeres i løbet af få dage, og hele processen tager typisk 1-2 halve dage. Hos os koster en mediation 8.000-12.000 kr. ekskl. moms for hver halve dag.

Det er derfor et både hurtigt, effektivt og billigt alternativ til en langtrukken retssag.

Konflikter i erhvervslivet

Når der er konflikt internt i en virksomhed, kan det havde negative konsekvenser for produktiviteten, medarbejderne og økonomien. Ligeledes har det konsekvenser, når der er konflikt med samarbejdspartnere, kunder og leverandører.

Konflikter kan ikke undgås, men de dræner virksomheden for energi, og de koster tid og penge. Derudover kan det være svært at lave nye forretninger, så længe den gamle konflikt er uløst. Derfor skal konflikter håndteres hurtigt og effektivt, så virksomheden kan komme videre med nye forretninger.

Hvordan foregår mediation?

Mediationen styres af en mediator, som er særligt uddannet i at håndtere en mediationsproces.

Parterne skal acceptere rammerne for mediationen – herunder at alle involverede har tavshedspligt, og at det, der kommer frem under mediationen ikke kan bruges i en retssag. Mediator kan ikke senere indkaldes som vidne.

Mediationen indledes med, at hver part fortæller om deres syn på sagen og konflikten uden at blive afbrudt. Herefter bistår mediator med at finde frem til, hvad der reelt er det vigtigste for parterne. Og derefter kommer parterne med forslag til mulige løsninger. Mediationen afsluttes ved, at mediator hjælper parterne med at formulere en aftale og at få den skrevet ned.

Mediation 5 step

 

Skal man have sin egen advokat med til mediation?

Det kan være en god ide at have en partsadvokat, som tidligere er uddannet mediatoradvokat, med til mediation. En partsadvokat ”fører ikke sagen” for parten og overtager ikke partens rolle, men bistår med sparring og rådgivning undervejs. Når parterne er enige om en løsning, bistår partsadvokaterne med at udforme aftalen.