Teknologien udvikler sig konstant og skaber nye muligheder. Nye teknologier, som AI (kunstig intelligens), droner og robotter, er allerede en del af vores hverdag og anvendes erhvervsmæssigt i mange sammenhænge.

NJORDs NewTech-team er et af Danmarks mest specialiserede. Vi rådgiver både virksomheder og organisationer om alle de juridiske aspekter i udviklingen af nye eller eksisterende teknologier. Vi kan blandt andet hjælpe dig, hvis du skal sikre, at du overholder reglerne for droneflyvning, men også hvis din virksomhed har brug for sparring til udvikling af nye eller eksisterende teknologier.

Tech-områder, som NJORDs advokater er særligt specialiserede i:

  • CleanTech – Miljø
  • FinTech – digitaliseringen af den finansielle sektor
  • Life Science og HealthTech – digitaliseringen af medicinal- og hospitalsindustrien
  • Smartbuildings – Entreprise
  • Sø-, vej-, og lufttransport, herunder selvkørende biler, elektriske løbehjul og droner

Desuden har vi omfattende kompetencer inden for softwarepersondataimmaterielle rettigheder og forsikring. Vores advokater har altid en finger på pulsen, hvad angår juridisk og teknologisk udvikling.

Fra idé til salg

Når en teknologi skal gå fra idéfase til design, udvikling og salg, opstår der ofte et behov for at kende til reguleringen af selve teknologien, markedet og andre aktører, så teknologien lever op til lovgivningen og ikke mindst parternes forudsætninger. Hvis teknologien ikke lever op til de gældende regler og faglige standarder, er der en stor risiko for, at ressourcer går tabt. Der er derfor en gevinst ved at kende til lovgivningen og de krav, der gør sig gældende i branchen, herunder f.eks. krav til droner, robotter og Internet of Things (IoT).

Er jura en begrænsning?

Jura omtales ofte som en hæmsko for udvikling, hvilket muligvis bunder i, at lovgivningen som regel først håndteres efter udviklingsfasen. NJORDs NewTech-afdeling sammensætter det bedst mulige team af advokater og andre rådgivere så tidligt som muligt i processen, for at juraen ikke skal blive en hæmsko og et spørgsmål om spildte ressourcer. Vi anser ikke juraen som en begrænsning, men derimod som endnu et værktøj til at udvikle innovative teknologier.

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder at bidrage tidligt i udviklingen. Ofte allerede fra idéfasen, så produktet udvikles med mindst mulig risiko for tabte ressourcer. Vi rådgiver ikke kun om juraen, men tager aktivt del i udviklingsprocessen. Ud over den ”almindelige” juridiske rådgivning kan vi blandt andet bidrage med:

  • Optimering af processen
  • Innovative løsninger i lyset af juraen og ny teknologi
  • Ansøgningsprocesser, f.eks. kan vi udarbejde og indgive ansøgning om tilladelser m.v.
  • Hjælp til kapitalfremskaffelse
  • Forhandlinger

NJORDs NewTech-team kan og vil med andre ord være med hele vejen. På den måde sikrer vi din virksomhed den bedst mulige samlede løsning.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?