18.03.2020

Nyhed

Behov for et testamente – i coronatider?

Notarkontorerne har i øjeblikket lukket i de fleste retter. Det medfører i praksis, at der indtil videre ikke kan oprettes notartestamenter, hvilket kan gøre det aktuelt at overveje, hvordan der gyldigt kan oprettes eller ændres testamente, selv om notaren har lukket.

Indholdet af testamentet og dets virkning bør som altid om muligt afklares med advokatbistand. Selv om det for tiden også kan være svært at få afholdt det møde, som vi som regel anbefaler, kan NJORDs privatretsafdeling altid bistå med rådgivning pr. mail eller telefon.

Når man ikke kan komme til en notar er der to andre måder at oprette testamente:

1 - Vidnetestamente

Testamentet skal underskrives eller vedkendes foran to (uafhængige) vidner. Der er en række formkrav.

Vidnerne skal være 18 år og selv ved rimelig mental sundhed, og skal være klar over, at de fungerer som testamentsvidner. Vidnerne og deres nærtstående samt organisationer m.v., som vidnerne har tæt forbindelse med, må ikke selv være begunstiget. Vidnerne skal fysisk overvære underskriften eller testators vedkendelse, og skal – hvilket er den væsentlige betingelse – straks derefter selv skrive på testamentet. Dette kan sagtens ske med behørig afstand. Påtegningen kan f.eks. se ud som følger:

Undertegnede 2 vidner erklærer herved,

at vi efter testators ønske har været til stede samtidigt ved underskriften hhv. vedståelsen af  foranstående testamente,

at vi straks efter testators underskrift/tiltræden nedenfor har underskrevet testamentet som vidner,

at testators underskrift ovenfor er ægte og dateringen er korrekt,

at testator efter vort skøn er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente,

at der i testamentet ikke findes iøjnefaldende rettelser eller tilføjelser/ikke andre rettelser og tilføjelser end de, vi har markeret med vores forbogstaver til højre i dokumentets margin

at ingen af os er beslægtede med testator eller har nær tilknytning til nogen person eller formål, som er begunstiget i testamentet

Sted og dato:

Navn: Navn:
Stilling: Stilling:
Bopæl: Bopæl:
Vidnets underskrift:

2 - Nødtestamente

Hvis man er (helt) forhindret i at komme til notar eller i at finde to egnede vidner kan man oprette et nødtestamente, hvor der ikke er formkrav.

Anbefalingen må være, at dokumentet betegner sig selv som nødtestamente og dateres og underskrives af opretteren. Det behøver ikke i øvrigt være håndskrevet.

I mangel af bedre kan evt. tilstedeværende (men uegnede) vidner for at sikre bevis for testators habilitet vitterlighedspåtegne ved anvendelse af den tekst, som man ville bruge til et vidnetestamente, også selv om de ikke i øvrigt ville kunne bruges som vidner, f.eks. fordi de selv er begunstigede eller er tæt beslægtede.

Formkravene vil i den nuværende ekstreme situation nok være lempelige.

Det væsentligste er at huske, at et nødtestamente kun gælder i 3 måneder fra hindringens ophør, dvs at der senere vil skulle oprettes et formgyldigt testamente for vidner eller notar.

3 - Særligt om løsørebestemmelser

Testamentariske bestemmelser om almindelig løsøre og indbo kan oprettes med meget få formkrav. Efter Arvelovens § 66 kan testamentarisk bestemmelse om, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter, oprettes skriftligt af testator ved en dateret og underskrevet erklæring.

Der er ikke yderligere formkrav til et løsøretestamente, og selve erklæringen behøver ikke at være håndskrevet.

Kontakt

NJORDs privatretsteam har stor erfaring med testamenter. Kontakt vores advokater her:

Jakob Stilling

Malene Eigtved

Therèse Kemp

Seneste nyheder

Ingen kompensation ved aflysning af fly på grund af COVID-19

COVID-19 udbruddet har ramt flyselskaberne særligt hårdt på grund af myndighedernes tiltag såsom rejserestriktioner, nedlukninger samt karantæneområder. EU Kommissionen har derfor udstedt en fortolkningsvejledning til brug for fortolkning af forordning 261/2004 om passagerrettigheder ved aflysning af fly på grund af COVID-19.

Vækstfonden tilbyder hjælp til virksomheder ramt af COVID-19

Mange virksomheder er blevet påvirket økonomisk af COVID-19, og der er allerede lanceret flere hjælpepakker fra Folketingets side. Nu er der kommet endnu en mulighed til paletten for de ramte, danske virksomheder. Vækstfonden har således offentliggjort to nye garantiordninger, som både små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og store virksomheder, der i særlig høj grad er blevet påvirket af COVID-19, kan benytte sig af. Garantiordningerne skal give COVID-19 ramte virksomheder en større adgang til finansiering.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu