Jakob Stilling af autoriseret bobestyrer i Københavns Skifteret og beskæftiger sig med dødsbobehandling og rådgivning inden for person-, familie- og arveret. Desuden rådgiver Jakob Stilling inden for retssagsbehandling, panteret og fast ejendom, herunder tvangsauktionsret.

Sprog

Dansk, engelsk og tysk.

Øvrige Informationer

Jakob Stilling underviser i tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder, behandling af insolvente dødsboer og i panthaverrepræsentation i konkursboer hos Danske Advokater.

Has partner title
On