Nyhed

Covid-19 i underholdningsbranchen

Alle brancher er ramt af corona-krisen. En af de brancher, som er særlig hårdt ramt, er underholdningsbranchen, som dækker bredt over shows, teater, musicals, museer, koncerter, festivaler, biografer, foreninger, forlystelsessteder og sportsbegivenheder med mere.

Covid-19 i underholdningsbranchen

Myndighedernes indskrænkning i forsamlingsfriheden af forsamlinger bestående af maksimalt 10 personer betyder, at underholdningsbranchen i stor stil aflyser eller udsætter en række begivenheder. Fodboldkampe i superligaen er blevet udskudt, og senest er Eurovision 2020 også blevet aflyst.

Flere virksomheder i underholdningsbranchen er på randen af konkurs eller er allerede gået konkurs, og det forventes kun at blive værre i løbet af de næste uger.

Parterne i misligholdelse af licenskontrakter

Følgevirkningerne af aflysninger betyder tab for rettighedshaver og licenstager, idet licensretten ikke længere udnyttes. I øjeblikket prøver flere licenstagere at tabsbegrænse deres tab ved at stoppe med betalinger af royalties for immaterielle rettigheder til rettighedshaver i anledning af rettighedshaverens manglende levering. Ved ikke at opfylde betalingsforpligtelsen af royalties bringer licenstageren dermed også sig selv i misligholdelse.

Er det force majeure?

NJORD Law Firm har i et tidligere nyhedsbrev beskrevet force majeure under corona-virus. Læs mere her.

Force majeure defineres almindeligvis som en udefrakommende og upåregnelig begivenhed, som ligger udenfor parternes kontrol, der ikke kan afværges og som umuliggør opfyldelse af aftalens forpligtelser.

Hvis licenskontrakten indeholder en force majeure-klausul, hvor epidemier omfattes af begrebet, vil force majeure formentlig kunne gøres gældende af den misligholdende part. Hvis licenskontrakten ikke har en sådan definition, afhænger det af national rets fortolkning af, hvilke situationer force majeure kan påberåbes som ansvarsfrihedsgrund af den misligholdende part.

Hvor langt ude i fremtiden kan events aflyses pga. corona-virus?

Ved aflyste underholdningsbegivenheder i Danmark bliver det centrale spørgsmål, om arrangementet aflyses på grund corona-krisen eller øvrige forhold - ligesom at tidshorisonten for afvikling af arrangementet må forventes at blive tillagt væsentlig betydning.

Det vil være åbenbart at aflyse begivenheder indenfor den nærmeste fremtid, i lyset af  myndighedernes restriktioner i forsamlingsfriheden på grund af smittefaren. Omvendt er der ingen der ved hvor længe corona-krisen varer. Det er derfor tvivlsomt, om det skal betragtes som rettidig omhu, når arrangementer længere ude i fremtiden - f.eks. til sommer - aflyses eller om den aflysende part dermed bringer sig selv i misligholdelse.

Rådgivning

Vores bedste råd er, at parterne undersøger force majeure-klausulen i licensaftaler og tilføjer "epidemi" og "længerevarende national eller internationale sundhedskriser" i begrebet. For igangværende licensaftaler kan det være en god idé, hvis parterne tilføjer ”Covid-19”, som force majeure i klausulen.

Kontakt os gerne, hvis din virksomhed har brug for rådgivning om royalties i licenskontrakter.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?