Nyhed

EU's toldmyndigheder stoppede i 2019 forfalskede og potentielt farlige varer til en værdi af næsten 760 millioner euro

Den europæiske kreative og innovative industri er førende på verdensplan, og Europa-Kommissionen har de seneste år haft øget fokus på at bekæmpe krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. I den forbindelse har Kommissionen fremlagt en række handlingsplaner, der blandt andet har haft til formål at udvikle EU's kapacitet til at bistå medlemsstaterne med at overvåge og træffe nødvendige foranstaltninger i forbindelse med import af forfalskede varer. 

ure copyright


Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Det er vigtigt, at rettighedshaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder har vished for, at deres opfindelser og varemærker er beskyttede. Intellektuel ejendomsret er en vigtig drivkraft bag økonomien, da den hjælper virksomheder med at udnytte deres immaterielle aktiver. Erhvervslivets konkurrenceevne afhænger af, at disse rettigheder er beskyttede på betryggende vis. 

Hvert år offentliggør Europa-Kommissionen en rapport om toldmyndighedernes indsats for at håndhæve intellektuelle ejendomsrettigheder baseret på data fra de enkelte medlemsstaters toldmyndigheder. Europa-Kommissionens nyeste rapport for 2019 vidner om, at import af forfalskede produkter til EU er et stort problem, men rapporten viser samtidig, at EU’s toldmyndigheder har spillet en vigtig rolle i forbindelse med håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. 


EU-Kommissionens rapport om toldmyndighedernes indsats for at håndhæve intellektuelle ejendomsrettigheder

I 2019 stoppede EU’s toldmyndigheder forfalskede og potentielt farlige varer til en værdi af næsten 760 millioner euro ved EU’s ydre grænse.

De 760 millioner euro udgør næsten en stigning på 20 millioner i forhold til 2018. I samme periode er også antallet af tilbageholdelser steget med over 30 %. 

I 2019 foretog medlemsstaternes toldmyndigheder sammenlagt over 90.000 beslaglæggelser, som på forskellig vis krænkede intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder næsten 41 millioner individuelle varer. Dette er en stigning på 53 % i forhold til 2018. 

EU-Kommissionens rapport viser, at 85 % af de toldbeslaglagte produkter i sidste ende blev tilintetgjort.

Hovedkategorierne af beslaglagte forfalskede produkter er cigaretter (21,3 %), tændstikker (2 %) og emballagemateriale (13,6 %). Herudover udgør legetøj (9,6 %) og beklædning (3,9 %) størstedelen af de resterende forfalskede produkter, der blev forsøgt importeret til EU. I forbindelse med tilbageholdelsesprocedurerne er hovedkategorierne af de forfalskede produkter; tøj, sportssko, parfume og kosmetiske produkter.

Næsten 33 % af de forfalskede varer, der blev forsøgt importeret til EU, stammer fra Kina. Herudover udgør forfalskede varer fra Kina 56 % af den samlede værdi af beslaglagte varer, der blev forsøgt importeret til EU. Kina indtager således førstepladsen både i relation til kvantitativ og kvalitativ indførelse af forfalskede varer. 

Import af forfalskede varer til EU udgør ikke kun et problem for rettighedshaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder, virksomhederne og medlemsstaternes økonomi. En stor del af forfalskede produkter udgør en potentiel trussel for borgeres sundhed og sikkerhed. Dette gælder navnlig, når det handler om import af forfalskede produkter til daglig brug, såsom føde- og drikkevarer, medicin, elektriske husholdningsartikler og legetøj. Disse dagligdags produkter lever ikke nødvendigvis op til medlemsstaterne- og EU’s standarder på området. Import af disse dagligdagsprodukter udgør 15,6 % af det samlede antal tilbageholdte individuelle varer.


Hvad bringer fremtiden?

Europa-Kommissionen har fortsat fokus på håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. I 2018 fremlagde Kommissionen en plan, som efterfølgende blev vedtaget af Rådet, der har til formål at bekæmpe krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i perioden 2018-2022. Så sent som i november 2020 vedtog Kommissionen også en handlingsplan for intellektuel ejendomsret for at styrke EU's økonomiske modstandsdygtighed og genopretning. Herudover har Paolo Gentiloni, som er EU-kommissær med ansvar for økonomi, udtalt, at Europa-Kommissionen fortsat ”er fast besluttet på at bekæmpe denne ulovlige aktivitet og støtter medlemsstaterne i deres bestræbelser på at forhindre, at forfalskede produkter kommer ind på vores indre marked".

Europa-Kommissionens rapport for 2019 vidner om, at der stadig er behov for at gøre en betydelig indsat på området. Samtidig viser rapporten vigtigheden af EU's toldmyndigheders virke - disse har spillet og spiller en unik rolle i håndhævelsen af den intellektuelle ejendomsret.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?