Nyhed

Databrud i Forsvaret

Forsvaret har den 12. april 2019 udsendt en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at flere end 3.000 medarbejdere, der i perioden fra 2012 til 2016 har været udsendt til Mellemøsten, kan have fået lækket personoplysninger. Forsvaret oplyser, at de personoplysninger, der er tale om, er f.eks. navn, cpr-nummer, pasnummer og pasbillede.

Desuden skriver Forsvaret i pressemeddelelsen, at også personer uden for Forsvaret – såsom besøgende delegationer ved Forsvarets missioner i Mellemøsten – kan være berørt at databruddet.

Forsvaret vil af sikkerhedsmæssige årsager ikke svare på, hvordan databruddet er sket, og hvor længe man har været bekendt med det.

Ifølge Forsvaret er der rettet op på procedurerne, så det undgås, at en lignende situation opstår igen.

Databruddet medfører ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste, at risikoen for, at de berørte vil opleve forsøg på blandt andet spionage, hvervning og eventuel chikane i forbindelse med rejser i Mellemøsten, er forøget.

Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer dog, at risikoen for at den enkelte medarbejder vil opleve misbrug af pågældendes personoplysninger er lille, men opfordrer samtidig de muligt berørte til at kontakte Forsvarets Efterretningstjeneste eller Politiets Efterretningstjeneste, hvis de oplever mistænkelige forhold.