Nyhed

Datatilsynet har taget stilling til tvivlsspørgsmål relateret til GDPR

Hvordan skal deling af billeder, brug af sociale medier og offentliggørelse eller ophæng af oplysninger håndteres ifølge GDPR? Spørgsmål som disse har medarbejderne i kommunerne været i tvivl om i deres daglige arbejde – derfor har Kommunernes Landsforening (KL) valgt at offentliggøre en række af disse tvivlsspørgsmål i et katalog for at skabe mere klarhed.

Formålet med kataloget

Kataloget som Kommunernes Landsforening offentliggjorde den 27. januar 2020 indeholder spørgsmål relateret til databeskyttelsesforordningen med eksempler på situationer, hvor kommunerne har set GDPR som en hindring for medarbejdernes daglige arbejde.

Baggrunden for kataloget er, at medarbejdernes tvivl i relation til GDPR har skabt udfordringer for medarbejdernes daglige arbejde. KL’s formål med kataloget er både at få besvaret deres tvivlsspørgsmål, men ligeledes at gøre opmærksom på muligheden for en revurdering af GDPR-implementeringen.

Katalogets indhold

KL’s katalog indeholder 40 forskellige fokuspunkter, som omhandler mange forskellige aspekter af databeskyttelsesforordningen.

Tvivlsspørgsmålene er blandt andet:

  • Hvorvidt man må få personoplysninger fra andre kommuner i forbindelse med lokalplansforslag?
  • Hvorvidt man må ophænge vagtplaner, fødselsdagslister og lignende i personalestuer?
  • Hvorvidt man må kopiere elevers pas på skolerejser?
  • Om man må offentliggøre deltagerlister i forbindelse med kurser og lignende?
  • Hvorvidt man må beholde billeder af børn i institutioner, når forældre trækker deres samtykke tilbage?
  • Hvad man må bruge sociale medier til.
  • Om man må bruge navneskilte og navnelister på plejehjem.

Datatilsynet har taget stilling til alle 40 tvivlsspørgsmål, hvoraf de fleste omhandler borgernes rettigheder. De nævner blandt andet i deres svar til KL, at man skal lave en risikovurdering, hvor man afvejer saglige hensyn, behandlingsgrundlaget, hvorvidt behandlingen er nødvendig, medarbejdernes stilling, formålet for behandlingen, om det er følsomme oplysninger mv. Datatilsynet lægger vægt på, at man skal tage stilling til den specifikke situation, og at databeskyttelsen i nogle tilfælde kan vige for mere tungtvejende hensyn.

Som dataansvarlig skal man altid foretage en konkret vurdering med en afvejning af alle de relevante momenter. Udfaldet i én situation medfører ikke nødvendigvis det samme udfald i en anden situation, selvom de opfattes som lignende situationer.

Datatilsynets reaktion på kataloget

Datatilsynet har, i relation til KL’s katalog, påpeget, at reglerne i GDPR generelt er fleksible, og at man som dataansvarlig skal foretage konkrete vurderinger i alle situationer, så reglerne kan blive tilpasset den specifikke situation.

Datatilsynet anbefaler, at det er kommunernes jurister, der skal foretage de overordnede vurde-ringerne og tage stilling til reglerne i GDPR, så de kan sætte rammerne for andre medarbejderes arbejde med reglerne. Datatilsynet anbefaler, at KL kan understøtte arbejdet på et generelt plan for alle kommuner.