Nyhed

Opdateret vejledning om samtykke

Datatilsynet har udstedt en opdateret vejledning om samtykke, der har til formål at gøre det klart, hvornår man har givet et gyldigt samtykke, og hvad retsvirkningerne er, hvis man trækker et samtykke tilbage.

Vejledningen er en opdateret udgave af Datatilsynets vejledning fra november 2017 og er blevet udstedt som følge af Det Europæiske Databeskyttelsesråds reviderede vejledning om samtykke.

Vejledningen giver en introduktion til reglerne om samtykke og indeholder ligeledes flere eksempler på brugen af samtykke samt henvisninger til relevante bestemmelser i Databeskyttelsesforordningen. Herudover indeholder vejledningens afsnit 6 en tjekliste, som kan bruges som rettesnor til at vurdere, om et samtykke opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen, og til at få et overblik over hvilke regler der skal følges, inden man afgiver et samtykke til behandling af personoplysninger.

Definitionen af et samtykke fremgår af Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11, og et samtykke fra den registrerede skal være i overensstemmelse med denne definition:

 

”Enhver, frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.”

Hvad skal man være opmærksom på ifølge vejledningen?

I vejledningen fremgår det blandt andet, at det er afgørende, at den dataansvarlige gør sig klart, om det ville være mere hensigtsmæssigt at støtte behandlingen af den registreredes oplysninger på et andet grundlag end samtykke.

Herudover fremgår det, at den registrerede på et hvilket som helst tidspunkt kan trække sit samtykke tilbage uden, at det er til skade for den pågældende – fx ved at blive pålagt gebyrer. Det er op til den dataansvarlige at sørge for, at samtykket kan trækkes tilbage på en enkel og lettilgængelig måde. Hvis samtykket f.eks. bliver indhentet ved et klik med en mus, bør samtykket ligeledes kunne trækkes tilbage på en tilsvarende enkel måde. Det er dog ikke et krav, at samtykket tilbagetrækkes på den samme måde, som samtykket er givet på.

Hvis der ikke er givet tilstrækkelig information om, at man kan trække et samtykke tilbage, kan dette ligeledes medføre, at samtykket ikke anses for at være gyldigt.

Tilbagekaldelsen vedrører kun den fremtidige behandling af den registreredes oplysninger, som skal ophøre så hurtigt som muligt efter tilbagekaldelsen af samtykket – dette indebærer ligeledes opbevaring af de oplysninger, der er behandlet på grundlag af samtykket.

Hvis der er indhentet et samtykke i overensstemmelse med den tidligere persondatalov, er det muligt, at der skal indhentes nyt samtykke, hvis det eksisterende samtykke ikke er i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.