Nyhed

Opdateret vejledning – skærpede regler til hjemmesiders indhentelse af cookies

Erhvervsstyrelsen har opdateret deres vejledning om cookies, som er med til at understøtte reglerne i cookiebekendtgørelsen. Ændringen sker som følge af en afgørelse fra EU-Domstolen i Planet49-sagen, og medfører skærpede krav til, hvordan hjemmesider indhenter gyldigt samtykke til cookies fra deres brugere.

hjemmesiders indhentelse af cookies
Krav om aktivt samtykke

I december opdaterede Erhvervsstyrelsen deres vejledning om cookies, som erstatter deres tidligere vejledning fra 2013. Vejledningen om cookies understøtter reglerne i bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 (”cookiebekendtgørelsen”). Den største ændring i vejledningen er, at hjemmesider nu skal indhente et frivilligt, specifikt og informeret samtykke fra sine brugere ud fra en aktiv handling, inden cookies bliver gemt på brugernes enheder.

I vejledningen fra 2013 var det ifølge Erhvervsstyrelsen nok til et gyldigt samtykke, at brugeren tilkendegav sin vilje ved aktiv brug af en tjeneste som fx en hjemmeside. Erhvervsstyrelsen angiver som eksempel hjemmesider, der benytter sig af formuleringer som ”ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies.” Erhvervsstyrelsen har som følge af EU-Domstolens dom i Planet49-sagen vurderet, at formuleringen om, at samtykke gives ved at gå videre, kan sidestilles med et forudafkrydset felt, og derfor ikke kan anses for at være et udtryk for brugerens aktive, specifikke samtykke til at anvende cookies.

Ifølge den opdaterede vejledning skal der nu være en aktiv handling, som består i en opt-in-løsning, hvor brugere af hjemmesiden skal give et aktivt samtykke, inden cookies bliver gemt på deres enheder.

Krav i den nye vejledning

Brugerens samtykke skal indhentes, når der anvendes cookies til andre formål end blot rent tekniske og nødvendige formål. I den forbindelse skal hjemmesiden tydeligt informere brugeren om, hvilke formål cookies skal bruges til.

I Erhvervsstyrelsens opdaterede vejledning oplister de betingelserne for at opfylde informationskravet og ligeledes kravene til et gyldigt samtykke, hvor det blandt andet fremgår:

Betingelser til informationskravet
  • Skrive informationen i et klart, præcist og letforståeligt sprog
  • Oplyse om formålene med at bruge cookies
  • Fortælle brugerne, hvem der står bag de anvendte cookies
  • Oplyse om, hvordan brugeren samtykker til eller afslår brug af cookies
  • Oplyse hvordan brugeren kan trække sit samtykke tilbage
  • Oplyse om cookiernes funktionsvarighed (udløbsdato)
Krav til gyldigt samtykke
  • Brugeren skal kunne give samtykke eller afslå at give samtykke til brug af cookies
  • Brugeren skal kunne tilbagekalde et tidligere givet samtykke
  • Brugeren skal let kunne finde yderligere information om brugen af cookies på hjemmesiden
  • Samtykket skal være knyttet til det formål, som indsamlingen af data skal anvendes til at opfylde
EU-Domstolens afgørelse i Planet49-sagen

Den nye vejledning fra Erhvervsstyrelsen bygger på EU-Domstolens afgørelse i Planet49-sagen.

Erhvervsstyrelsen analyserer stadig det fulde omfang af dommens betydning for de danske regler, og Erhvervsstyrelsen vil derfor opdatere cookievejledningen løbende, hvis der skulle være flere uoverensstemmelser.

NJORD Law Firms bemærkninger

Den nye vejledning og de skærpede krav til samtykke vil få betydning for mange virksomheder, da der stadig er mange, der benytter sig af ‘opt-out’ løsningen, hvor brugere anses for at have afgivet samtykke ved af klikke sig videre på siden.

Vi opfordrer derfor til, at man gennemgår sine cookiepolitikker og sørger for at tilpasse sine cookiebannere, så brugere får mulighed for at give et aktivt samtykke til brugen af cookies.

Man kan i samme omgang gennemgå informationskravet og tjekke, om brugeren får de nødvendige oplysninger om cookies som fx udløbsdato og formålene med cookies.