Leje af bolig

Hvis du vil leje eller udleje bolig, bør du søge rådgivning hos en advokat, så du undgår at komme i klemme eller blive snydt. Lejekontrakten er afgørende og skal være på plads, inden lejeforholdet træder i kraft.

Nogle ting kan aftales, mens andre ting er fast reguleret i lejeloven og boligreguleringsloven. Det er blandt andet meget vigtigt at have for øje,

  • om huslejens størrelse er lovlig, herunder lejens regulering?
  • hvordan ind- og fraflytninger håndteres?
  • om lejer kan overdrage lejemålet til andre?
  • hvilken lejekontrakt der kan anvendes?
Har du problemer med din udlejer?

De fleste konflikter mellem en lejer og vedkommendes udlejer opstår på grund af:

• Huslejens størrelse – lejeforhøjelser eller lejenedsættelser
• Misligholdelse af lejeaftalen eller lejemålet
• Ophør af lejemålet grundet manglende betaling eller misligholdelse
• Fraflytning og tilbagebetaling af depositum

Lejeretten er kompleks, og der er mange faldgruber både for lejer og for udlejer ved indgåelsen af en lejekontrakt. Boliglejeretten beskytter især lejeren og kan i reglen ikke fraviges ved individuelle aftaler mellem lejer og udlejer. Dette gælder også den almene boliglovgivning, der regulerer forholdet mellem lejere og almene boligforeninger. Som lejer er du altså godt beskyttet af lejeloven, idet udlejer eksempelvis kun har begrænsede muligheder for opsige dit lejemål eller ændre på dine lejevilkår. I alle tilfælde er det dog afgørende at have en god og gennemarbejdet lejekontrakt, hvor du og udlejer på forhånd har afstemt rettigheder og pligter, så du ikke kommer ud for ubehagelige overraskelser, mens du er lejer, eller når du vil ud af lejemålet. Det kan spare mange ærgelser og penge at få en kyndig advokat til at bistå med udformningen af en lejekontrakt. Vi bistår gerne hermed samt giver råd og vejledning omkring rettigheder og pligter i eksisterende lejekontrakter.

VORES ADVOKATER KAN HJÆLPE MED AT SIKRE DIG EN GYLDIG LEJEAFTALE

Lejelovene revideres løbende, og vi hjælper med rådgivning, forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter – både i forbindelse med indgåelse af lejeforholdet, når lejeforholdet skal genforhandles, og hvis der opstår uenigheder undervejs.

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?