Juridiske områder

Robert Mikelsons er leder af NJORDs specialistfaggruppe, NJORD Skat&Moms. Han beskæftiger sig med rådgivning og sagsførelse vedrørende skatte- og afgiftsret, herunder ikke mindst vedrørende moms og international skatteret. Han anses for en af landets førende specialister på disse områder.

Robert Mikelsons har løbende i mere end 20 år ført principielle og værdiskabende sager om skat og moms i flere retsinstanser, herunder i Højesteret og for EU-domstolen. På momsområdet har han gennem årene vundet sager, hvis samlede værdi er 10-cifret, og han er brugt som retligt ekspertvidne om momsret i EU ved domstole uden for EU.

Herudover underviser Robert Mikelsons på kurser i skatte- og momsret, arrangeret af Danske Advokater m.fl., er medlem af Advokatrådets Skatteudvalg og samtidig Advokatrådets repræsentant i flere af Skatteministeriets eksterne kontaktudvalg, ligesom han har deltaget i lovforberedende udvalg vedrørende momsloven.
 

Publikationer

  • Forfatter til en række artikler vedrørende skatte- og momsret. Senest på opfordring bidraget til festskriftet i anledning af 50 års jubilæet (2017) for Danmarks første momslov med artiklen ”Når formålet med leverandørens virksomhed indebærer legale neutralitetsbrud”.
  • Forfatter til Momskommentarens kapitel 6 “Momsfri Leverancer” og kapitel 8 “Momsgodtgørelse”.
Medlemskaber
  • Medlem af Advokatrådets Skatteudvalg, 1995-
  • Medlem af Danmarks Skatteadvokater
  • Medlem af International Fiscal Association (Dansk Skattevidenskabelig Forening)
  • Medlem af flere andre skattefaglige organer
Sprog

Dansk og engelsk.

Hvad kan vi gøre for dig?
Has partner title
On