Nyhed

Sjælden kendelse fra Klagenævnet for Udbud: Ulovlig annullering af udbud

Klagenævnet for Udbud har i dag offentliggjort sin kendelse af en sag anlagt af den franske elmålerleverandør Sagemcom mod det fynske elselskab Vores Elnet. Thomas Ryhl, advokat (H) og partner hos NJORD Law Firm, repræsenterer Sagemcom, der lagde sag an mod Vores Elnet for at købe elmålere fra sin hidtidige leverandør, selv om der var afholdt et stort EU-udbud og kontrakten om leverancerne var tildelt Sagemcom.

I kendelsen konstaterer Klagenævnet, at Vores Elnets annullation af det første udbud og de fortsatte indkøb uden forudgående udbud ikke er sket i overensstemmelse med udbudsreglerne og derfor er ulovlige.

Kendelsen er principiel, fordi det er yderst sjældent, at Klagenævnet underkender en offentlig virksomheds beslutning om at aflyse et udbud. Dette skyldes to forhold:

  • For det første, at Vores Elnet ”har givet indbyrdes modstridende og uklare oplysninger om omfanget af det, som er indkøbt direkte hos (den hidtidige leverandør) Landis+Gyr, som gør det vanskeligt at fæstne lid til” Vores Elnets oplysninger.
  • For det andet, at man ikke som normalt efter aflysningen af et udbud har iværksat et nyt udbud, men i stedet er fortsat med at indkøbe fra den hidtidige leverandør.
     

Anmeldt til Bagmandspolitiet

Kendelsen er også principiel, fordi det er første gang nogensinde, at Klagenævnet anmelder en offentlig virksomhed til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (”Bagmandspolitiet”) for brud på udbudsreglerne.

Sagemcom, der er repræsenteret af NJORD Law Firm, kan nu forvente en større erstatning for sit tab på den ulovligt annullerede kontrakt. Kendelsen kan dog indenfor otte uger indbringes for domstolene af Vores Elnet.

For yderligere informationer om sagen og NJORDs mange erfaringer med udbudsret kan advokat (H), og partner Thomas Ryhl kontaktes.