Ulla Fabricius har gennem en lang årrække rådgivet både nationale og internationale transportvirksomheder og forsikringsselskaber om alle aspekter indenfor transport, shipping og forsikring.

Som forfatter til lovkommentar om international vejtransport (CMR) er Ulla Fabricius ekspert indenfor international vejtransport. Hun beskæftiger sig med alle aspekter af vejtransport, herunder konfliktløsning om køre- og hviletid, cabotage og udstationering af chauffører.

Ulla Fabricius har særlig stor erfaring med udarbejdelse og forhandling af komplekse logistikaftaler og transportkoncepter. Ulla Fabricius deltog i denne egenskab i udarbejdelsen af Incoterms 2010, Incoterms 2020 og UCP 600, og hun har således et indgående kendskab til risikoafdækning i internationale handelsforhold. I samarbejde med partner Thomas Ryhl har Ulla skrevet kapitlet om transportlovgivningen i EU Karnov samt bidraget med kapitlet om fragtaftaler i den 2022-opdaterede version af Karnov Erhvervsjura.

Derudover har Ulla Fabricius stået for udarbejdelsen af Danske Havne Betingelser 2007 (stevedorebetingelserne), og hun har således en særlig forudsætning for rådgivning indenfor stevedorevirksomhed.

Da Ulla Fabricius var ekstern lektor i transportret ved CBS, modtog hun de studerendes pris ”Den Gyldne Pegepind” for hendes særlige evne til at formidle transportjura.

Medlemskaber
 • Medlem af ICC Committee on Customs and Trade Facilitation.
 • Medlem af Advisory Board for Professor Dr. Jur. Vibe Ulfbeck i forbindelse med etablering af Center for Transport ved Københavns Universitet
 • Medlem af International Bar Association (IBA)
 • Medlem af Comité Maritime International (CMI)
 • Medlem af International Law Association (ILA)
 • Medlem af Forening for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF)
 • Medlem af International Association for Insurance Law (AIDA)
 • Menigt medlem af Women’s International Shipping and Trading Association (WISTA).
Publikationer
 • Forfatter til bog med kommentar til lov om international vejtransport (CMR), Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2017. Kan findes her.
 • Forfatter til bog med kommentar til lov om international vejtransport (CMR), Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2005
 • Medforfatter til internetbaseret juridisk kommentar til Nordisk Speditør Forbunds almindelige betingelser, NSAB 2000, Danske Speditører
 • Artikel i Marius, Scandinavian Institute of Maritime Law, nr. 406
 • Medforfatter til artikel i European Transport Law, nr. 5/2011
 • Juridisk konsulent på FEF-portalen og korrespondent på European Transport Law, hvor Ulla Fabricius kommenterer transportretlige problemstillinger og domme.
Sprog

Dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk.
 

Ratings

International Chambers of Commerce (ICC) har siden 2006 udpeget Ulla Fabricius som specialist inden for transport og logistik. Ulla Fabricius er således medlem af ICC Committee on Customs and Trade Facilitation.

International Chambers of Commerce (ICC)

I 2017 og 2019 fremhæver Expert Guides Ulla Fabricius som Danmarks førende kvindelig advokat indenfor shipping.

Expert Guides
Highlights

Legal 500 Hall of Fame

Ulla Fabricius blev i 2018 optaget i Legal 500 Hall of Fame, efter at hun syv år i træk har fået tildelt titlen ’Leading Individual’ inden for Shipping and Transport. Læs Legal 500 interview med Ulla Fabricius her.
 

Danmarks bedste kvindeligE advokat inden for shipping

Ulla Fabricius er udpeget som Danmarks førende kvindelige advokat inden for shipping og søfart på Expert Guides’ liste.


FORFATTER TIL EU-KARNOV 2021

Ulla Fabricius står bag kapitlet om transport i ER-Karnov 2021. Transportkapitlet dækker også jernbaner, søtransport, havne, lufthavne og trafiksikkerhed m.v., og EU-reglerne har stor praktisk betydning for rigtig mange virksomheder og alle borgere.
 

Køre- og hviletids reguleringen

Ulla Fabricius har på vegne af de danske arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationer udarbejdet en rapport til Justitsministeriet og Rigsadvokaten med anbefaling til revision af hele Køre- og hviletids reguleringen, som sidenhen i væsentligt omfang blev fulgt og gennemført ved lov.
 

Forfatter til den kommenterede lov om international vejtransport

Ulla Fabricius har skrevet den kommenterede lov om international vejtransport. Find bogen "Lov om fragtaftaler ved international vejtransport" her.
 

DET ER VIGTIGT FOR MIG ALTID AT VÆRE I TÆT KONTAKT MED DEN BRANCHE JEG RÅDGIVER, SÅ JEG FORSTÅR DE PROBLEMSTILLINGER, JEG BLIVER PRÆSENTERET FOR OG KAN FINDE DE RETTE LØSNINGER.

- Ulla Fabricius
Hvad kan vi gøre for dig?
Has partner title
On