Nyhed

Kvartalsopdatering juli 2020

NJORD Law Firms sø- og transportretsteam offentliggør hver uge, korte aktuelle nyheder om dansk sø- og transportret. Denne kvartalsopdatering opsummerer de afgørelser og juridiske trends, der har haft størst fokus i transportbranchen det andet kvartal af 2020.

I denne kvartalsopdatering giver vi dig en juridisk status på udviklingen i transportbranchen. Vi ser blandt andet på Vejpakken og på den danske lov om overenskomstmæssige vilkår for vejtransportsektoren, der begge netop er blevet endeligt vedtaget.

Inden for vejtransporten ser vi desuden på reglerne om arbejdsudleje og beskatning og spørgsmålet om, hvorvidt returpaller udgør et hjælpemiddel eller en ”vare”, hvilket har betydning ved cabotagekørsel, momspligt og ansvar under CMR-loven.

Arrest i skibe, pant og tilbageholdelse af gods, container demurrage og detention er kommet på dagsordenen igen, så det ser vi naturligvis også på.

Og så vil vi gerne dele nyheden om, at vi er indgået i en stor advokatfusion, der markant styrker vores tilstedeværelse i Midtjylland.

– Rigtig god læselyst!

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?