Nyhed

Det tyske marked i Corona-krisen

Coronavirussen har de seneste uger gjort indtog i Europa, hvor den, udover de sundhedsmæssige konsekvenser, har bragt en del økonomiske udfordringer med sig. Disse udfordringer rammer stort set alle europæiske lande, herunder Tyskland. Den tyske forbundsregering har i den sidste uge udarbejdet økonomiske hjælpepakker, der skal hjælpe tyske virksomheder og danske dattervirksomheder igennem denne krise.

Det tyske marked i Corona-krisen

Hos NJORD står vi klar til at guide dig og din virksomhed igennem denne udfordrende tid.

Hjælpepakker

Den tyske regering har vedtaget forskellige hjælpepakker og tiltag, herunder:

Nødlån

Adgangen til at optage lån er blevet udvidet som følge af de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen. Den 27.03.2020 blev der udarbejdet en hjælpepakke i forening med den tyske udviklingsbank ”Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW). Herefter vil det for store og mellemstore virksomheder være muligt at optage lån til lave renter i KfW. Desuden forsimples proceduren for undersøgelse af risici, så lånene kan udbetales hurtigst muligt.

Denne hjælpepakke skal hjælpe store og mellemstore virksomheder igennem de likviditetsproblemer, der måtte opstå. I denne forbindelse sænkes kravene for anmeldelse af konkurs. Virksomheder i økonomiske vanskeligheder skal ikke, som vanligt, anmelde konkurs inden for kort frist, men får tid til at håndtere de økonomiske vanskeligheder. Det er således ikke sikkert, at der overhovedet skal anmeldes konkurs, hvis situationen kommer under kontrol igen.

Skattelettelser

For at begrænse virksomhedernes udgifter, er der indført skattelettelser. Disse indebærer bl.a., at betaling af skat kan udskydes, uden at der stilles krav til omfattende bevisførelse. De tyske skattemyndigheder er desuden af staten blevet opfordret til at godkende ansøgninger om sænkelse af forudbetalingen af skat.

Videre tiltag overvejes af skattemyndighederne og den tyske stat.

„Kurzarbeitergeld“

”Kurzarbeit” omhandler den situation, hvor en del af en virksomhed eller hele virksomheden skal arbejde på nedsat tid. For at forhindre fyringer i virksomheden og for at kunne give de pågældende ansatte deres løn, findes der i Tyskland ydelsen ”Kurzarbeitergeld”, også kaldt KUG.

Som følge af Corona-krisen er adgangen til denne ydelse blevet lempet. Eksempelvis kan en virksomhed få udbetalt KUG, allerede når 10% af virksomheden arbejder på nedsat tid, dvs. udfører ”Kurzarbeit”.

Yderligere bliver de sociale sikringsbidrag, som virksomhederne betaler, selvom der grundet Corona-krisen udføres mindre arbejde, erstattet. Virksomhederne kan således stadig betale de lovpligtige socialsikringsbidrag, uden at skulle lide yderligere tab. Beløbene erstattes af den føderale myndighed ”Arbeitsagentur”.

Agenturarbejdere er også omfattet af de nævnte regler.

Social sikring gennem sociale ydelser

For persongrupper, der risikerer at komme i finansielle vanskeligheder grundet Corona-krisen, er der givet en tidsbegrænset, nemmere adgang til sociale ydelser. Børnefamilier kan således lettere modtage børnepenge, hvis familiens økonomi lider grundet Corona-krisen. Ældre og arbejdssøgende har også lettere adgang til at få tildelt deres respektive ydelser.

”Corona-Soforthilfe”

Den 23.03.2020. vedtog den tyske regering en hjælpepakke, der særligt skal understøtte de mindre tyske virksomheder (op til 10 medarbejdere) og selvstændige. Dette sker på baggrund af, at disse persongrupper ofte ikke kan optage lån og heller ikke er sikret økonomisk på andre måder. Beløbene skal således dække virksomhedernes og de selvstændiges omkostninger i Corona-krisen. Der er tale om kontantbeløb, der ikke skal betales tilbage. Disse engangsbeløb ydes dog under forudsætning af, at de økonomiske udfordringer skyldes følgerne af Corona-udbruddet. De økonomiske udfordringer må således først være opstået efter den 11.03.2020. Beløbene er:

  • Op til 9.000 EUR ved op til 5 fuldtidsarbejdende ansatte. Beløbet gives for 3 måneder.
  • Op til 15.000 EUR ved op til 10 fuldtidsmedarbejdende ansatte. Beløbet gives for 3 måneder.

Yderligere informationer

Situationen er uden fortilfælde og ændrer sig hurtigt. Hos NJORD hjælper vi dig gerne videre med, hvordan du skal forholde dig i disse tider.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?