Nyhed

Ny lov om boliger i Berlin – vigtig nyt for ejere af lejligheder

Hvis man ejer en lejlighed i Berlin, der er omfattet af en ny lov mod ikke-formålsbestemt brug af boliger, skal man være opmærksom på fristen den 31. juli 2014.

Loven om forbud mod ikke-formålsbestemt brug af boliger (Zweckentfremdungsverbot-Gesetz – ZwVbG) trådte i kraft i Berlin den 12. december 2013. Loven indfører pligt til at ansøge om godkendelse, hvis en bolig skal bruges til et formål, der ikke er i overensstemmelse med boligens oprindelige formål, dvs. at den skal bebos. Loven blev vedtaget med henblik på at modvirke manglen på billige lejeboliger i samtlige bydele i Berlin, især i byens centrum.

Ifølge den nye lov er det nu udelukkende muligt at benytte boliger i hele delstaten Berlin eller i enkelte distrikter til andet end det oprindelige formål, såfremt man på forhånd har indhentet godkendelse fra den ansvarlige distriktsforvaltning (Bezirksamt). Godkendelsen kan udsættes i to år for boliger, der allerede er blevet anvendt som ferielejligheder, hvis man sender en ansøgning herom til distriktsforvaltningen senest den 31. juli 2014.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?