Handelsbetingelser


1. Abonnementet

Når du tegner abonnement på HR eBogen, vil der blive oprettet et personligt abonnement for din virksomhed i dit navn. I dette abonnement er inkluderet følgende:

  • Fri adgang til alle kapitler i HR eBogen
  • Fri adgang til alle paradigmeværktøjer og praktiske eksempler på kontrakter og politikker
  • Mulighed for at stille spørgsmål til eBogens indhold direkte til advokaterne
  • Gratis HR kurser i Aarhus og København
  • Rabat på NJORD’s udbudte ansættelsesretlige kurser (”add-on”)

For at kunne tegne abonnement på HR eBogen skal du registrere dig som bruger med følgende oplysninger til brug for administrationen af dit abonnement:

  • Fornavn og efternavn
  • Virksomhed
  • E-mailadresse
  • Selvvalgt adgangskode

Når du har udfyldt oplysningerne, bliver du bedt om at acceptere handelsbetingelserne. Vi anbefaler dig at læse dem grundigt igennem, inden du accepterer. Herefter færdiggør du din registrering ved at trykke på ”registrer”

Herefter vil du modtage en bekræftelse på din registrering på den angivne e-mailadresse, og du vil blive bedt om at bekræfte dit køb af abonnementet. Når du har bekræftet købet, vil du blive ledt videre til login, og du vil kunne tage dit abonnement i brug med det samme. Snarest herefter fremsendes en faktura for dit køb.

Køb af abonnement anses for bindende fra din bekræftelse af køb af abonnementet.

Hvis du har indgået aftale om en prøveperiode, vil du dog først være bundet af købet, når prøveperioden er udløbet. Du vil ikke modtage særskilt notifikation om prøveperiodens udløb, og det er derfor dit eget ansvar at afmelde abonnementet inden udløb, hvis du ikke ønsker at fortsætte abonnementet. Meddelelse herom skal ske til hr-e-bogen@njordlaw.com senest på dagen for prøveperiodens udløb.


2. Abonnementspriser

Et abonnement på HR eBogen koster kr. 2.499,- om året, hvilket er inklusive ovenstående ydelser.

Det vil herudover være muligt at medbringe en kollega til HR kurserne mod en betaling på kr. 500 pr. kursus.

Desuden har man som abonnent på HR eBogen mulighed for at deltage i yderligere såkaldte ”add-on”-kurser hos NJORD mod ekstrabetaling pr. kursus.  Disse kurser vil også blive udbudt til ikke-abonnenter, som dog vil blive opkrævet fuld betaling herfor og uden abonnementsrabat.

Alle oplyste priser er eksklusive moms og kan ændres uden forudgående varsel. Der tages desuden forbehold for trykfejl.


3. Betaling

Du betaler for abonnementet via den fremsendte faktura.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato. Herefter påløber der renter af beløbet med 1 % pr. måned.


4. Retur- og fortrydelsesret

Der er ikke retur- og fortrydelsesret på køb af abonnement på HR eBogen.


5. Abonnementets løbetid og opsigelse

Dit abonnement træder i kraft på dagen for din bekræftelse af køb af abonnementet og løber herefter i 12 måneder. Abonnementet fornyes automatisk, medmindre det opsiges.

Opsigelse skal ske skriftligt med angivelse af navn og virksomhed senest 30 dage før abonnementsperiodens udløb på hr-e-bogen@njordlaw.com. Det vil ikke blive betragtet som en gyldig opsigelsesgrund at undlade at betale for en ny abonnementsperiode.

Ved abonnementets opsigelse ophører adgangen til eBogen ved arbejdstids ophør på udløbsdatoen.


6. Overdragelse af abonnement

Abonnementet kan til enhver tid overdrages til en kollega, hvis den pågældende abonnent for eksempel skifter arbejdsplads. Det vil i så fald være abonnentens, og i sidste ende virksomhedens (kundens), ansvar at give meddelelse om overdragelsen af abonnementet til NJORD Law Firm. Meddelelse herom skal ske på hr-e-bogen@njordlaw.com.


7. Ophavsret

NJORD Law Firm har ophavsrettighederne til alt materiale, som abonnenten tilgår fra sit abonnement på HR eBogen. Denne ophavsret medfører, at du som abonnent hverken er berettiget til at videredistribuere, ændre eller offentliggøre eBogens indhold. En sådan handling vil anses som et alvorligt brud på abonnementsaftalen og kan medføre erstatningsansvar.


8. Ansvarsbegrænsning

NJORD Law Firm påtager sig ikke noget ansvar for en abonnents eventuelle tab − hvad enten der er tale om direkte eller indirekte tab − som følge af anvendelsen af HR eBogens kapitler, paradigmer, praktiske eksempler, politikker, spørgsmål/svar eller kurser.

Indholdet i eBogen er overordnede retningslinjer af generel juridisk karakter og erstatter ikke konkret juridisk rådgivning. Det er derfor vores anbefaling, at du kontakter os, hvis du er i tvivl om dine muligheder eller indholdet i eBogen.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på hr-e-bogen@njordlaw.com.