Hvilke emner kan du læse om i HR eBogen?

 

FØR ANSÆTTELSEN

Ansættelsesforhold og lønmodtager
Tilknytning af arbejdskraft
Begrænsning ved ansættelse

UNDER ANSÆTTELSEN

Løn og incitamentsordninger
Graviditet og orlov
Ferie og feriefridage
Den nye ferielov – september 2020
Sygdom og sygefravær
Ændringer ved ansættelsesforhold
Arbejdstid
Skat og ansættelsesforhold

EFTER ANSÆTTELSEN

Opsigelse
Bortvisning
Suspendering
Fratrædelsesaftale
Særligt beskyttede medarbejdere
Virksomhedsoverdragelse
Masseafskedigelse – Step by Step

PERSONDATA

Databeskyttelsesforordningen
Databeskyttelsesloven