19.12.2018

Nyhed

”Miriam Michaelsen. En ægte frontløber.”

I lederen, i Advokatsamfundets magasin Advokaten, bliver Miriam Michaelsen i dag fremhævet som en vigtig frontløber, der er med til at gøre en positiv forskel gennem sit arbejde.

> Læs Advokates leder "Den store forskel"

For blot et par år siden var Miriam med til at tage ansvar for et helt nyt juridisk område, som ingen før for alvor havde set som en vigtig opgave - nemlig at hjælpe ofre for digitale sexkrænkelser.

For Miriam er det blevet mærkesag at hjælpe ofre for digitale overgreb, fordi de har brug for hjælp til noget, som berører dem helt ind i sjælen. Ved siden af sit arbejde med arbejds- og ansættelsesret, fungerer hun derfor som bistandsadvokat for ofre for digitale sexkrænkelser og har været initiativtager til etablering af foreningen "Digitalt Ansvar", fordi hun kan se, at politiet ikke gør nok for at hjælpe ofrene.

> Læs Advokatens artikel "Flere oplever digitale sexkrænkelser"

”Sammen med foreningen har Miriam en stor del af æren for den fokus, der er kommet på digitale sexkrænkelser.”

– Peter Fogh, formand for Advokatrådet
Advokaten den 19. december 2018

Seneste nyheder

EU-Domstolen skal afgøre lovligheden af centrale grundlag for tredjelandsoverførsler

Når der overføres persondata til lande, der ligger uden for EU – såkaldte tredjelande i persondataretlig forstand – skal der foreligge et tilstrækkeligt overførselsgrundlag. To hidtidige eksempler på sådanne overførselsgrundlag er Privacy Shield, som kan anvendes ved overførsler af persondata fra EU-lande til USA, samt EU-Kommissionens standardkontraker. Disse grundlag anvendes i vidt omfang i dag, men deres lovlighed er blevet anfægtet og spørgsmålet skal snart afgøres af EU-Domstolen.

Nye retningslinjer fra det Europæiske Databeskyttelsesråd

Den 4. juni 2019 blev Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB) ellevte plenarmøde afholdt i Bruxelles. På mødet deltog repræsentanter fra EU- og EØS-landenes databeskyttelsesmyndigheder og Den Europæiske Databeskyttelsesmyndighed, som til sammen udgør EDPB. Mødet resulterede blandt andet i vedtagelse af nye retningslinjer på området for adfærdskodekser samt af to nye bilag som tillæg til tidligere udstedte retningslinjer vedrørende henholdsvis certificering og akkreditering.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu