Nyhed

Ny udtalelse fra ombudsmanden om offentlighedsloven

Folketingets Ombudsmand har i en ny udtalelse fastslået, at Fonden Vejle Stadion havde været berettiget til at afslå en anmodning om aktindsigt fra en journalist, på trods af at fonden udøver høj grad af offentlig virksomhed.

Fonde, selvejende institutioner og foreninger, som er oprettet på privatretligt grundlag, er i forbindelse med ændringen af offentlighedsloven i 2013 blevet omfattet af loven. Hensigten med lovændringen var i det væsentligste at skabe større gennemsigtighed og kontrol med private institutioner, der tillige udøver virksomhed af offentlig karakter.

Offentlighedsloven finder dog kun anvendelse, hvis:

  • Institutionen udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter, og
  • Institutionen er undergivet intensiv offentlig regulering, offentligt tilsyn og offentlig kontrol

Fond ikke omfattet af offentlighedsloven

I den konkrete sag havde en journalist anmodet om aktindsigt i Fonden Vejle Stadions bestyrelsesmødereferater. Fonden afslog imidlertid anmodningen, og journalisten klagede herefter til ombudsmanden.

Ombudsmanden fastslog indledningsvis, at det er tvivlsomt, hvorvidt Fonden Vejle Stadion kan anses for at udøve offentlig virksomhed af mere omfattende karakter, men at flere af de aktiviteter ,fonden har stået for, tillige kunne være lovlige for en kommune at udøve, herunder opførelsen af Vejle Stadion. Efter ombudsmandens opfattelse vil Fonden Vejle Stadion formentlig opfylde den første betingelse i loven.

Ombudsmanden var imidlertid enig med fonden i, at fonden ikke er undergivet intensiv offentlig regulering, tilsyn og kontrol.

Således kom ombudsmanden frem til, at Fonden Vejle Stadion ikke er omfattet af offentlighedsloven, og at man således havde været berettiget til at afslå journalistens anmodning om aktindsigt.

Udtalelsen viser, at adgangen til at få aktindsigt i institutioner, der er oprettet på privatretligt grundlag, er relativt snæver. NJORD følger løbende udviklingen på området og forventer flere lignende sager i den kommende tid.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?