Ægtefællebidrag under ægteskabet

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden under ægteskabet. Det betyder, at hvis den gensidige forsøgerforpligtelse forsømmes, f.eks. hvis I er flyttet fra hinanden, før I er blevet separeret eller skilt, så vil det være muligt for den økonomisk svage ægtefælle at søge Familieretshuset om at få fastsat et ægtefællebidrag. Både mænd og kvinder kan søge ægtefællebidrag.
Tidspunkt for fastsættelsen

Det er vigtigt at søge Familieretshuset om fastsættelsen af ægtefællebidrag umiddelbart efter den bidragsudløsende begivenhed. Det skyldes, at Familieretshuset kun kan fastsætte ægtefællebidrag med tilbagevirkende kraft til den dag den bidragsudløsende begivenhed indtraf, hvis ansøgningen er modtaget senest 2 måneder efter den dag.

Den bidragsudløsende begivenhed kan eksempelvis være:

  • samlivets ophør, eller
  • ophør af den fælles økonomi.

Hvis du ansøger senere end to måneder efter den bidragsudløsende begivenhed, fastsættes bidraget fra den dato, ansøgningen bliver modtaget i Familieretshuset.

Bliver du tilkendt ægtefællebidrag under ægteskabet, så skal du være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at du også ved Familieretten vil få tilkendt ægtefællebidrag efter en separation/skilsmisse.

Skal vi løse dit problem?