Forældrekøb

Hvis du overvejer forældrekøb af en ejerlejlighed, er der lidt forskelligt, du bør være opmærksom på. Det drejer sig bl.a. om ejendommens stand, ejerforeningens fællesudgifter og mulighed for udlejning.

1. Husk at være opmærksom på ejendommens stand og om ejerforeningen har planlagt større istandsættelsesarbejder, som medfører en højere fællesudgift eller ekstraordinære indbetalinger.

2. Husk, at det skal være muligt at udleje ejerlejligheden ifølge vedtægterne.

Med et advokatforbehold sikrer du dig, at alt ovenstående og meget mere bliver gennemgået af din advokat inden handlen er endelig.

Du er velkommen til at kontakte NJORDs advokater, hvis du har spørgsmål til forældrekøb og ønsker at sikre dit køb med et advokatforbehold.

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?