Køb af projektsalgslejlighed

Køb af en projektsalgslejlighed kan virke nemt og overskueligt, fordi man køber en nøglefærdig ejerlejlighed. Men ofte er aftalegrundlaget med købsaftalen og bilag meget omfattende og sælgers reguleringsmuligheder kan være mange.

- Kan sælger regulere prisen?

- Kan sælger udskyde overtagelsesdagen i meget lang tid?

- Er der styr på krav til færdigmelding af lejligheden, før køber skal overtage, så køber kan få sine lån på plads?

- Er der mulighed for, at køber kan tilbageholde et beløb til sikkerhed for udbedring af mangler ved lejligheden?

- Er der styr på byggeskadeforsikringen?

Der er mange vilkår, der skal være styr på, så husk advokatforbeholdet i købsaftalen. NJORDs advokater hjælper dig gerne med et advokatforbehold, så du får en tryg handel.

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?