Køb af bolig

Det er en god idé at søge rådgivning hos en uvildig advokat, når du skal købe privat bolig. Ejendomsmæg­leren er nemlig sælgers mand, hvorimod advokaten som din rådgiver alene varetager dine interesser.

Vi anbefaler, at du sikrer dig, at ejendomsmægleren indføjer et advokatforbehold i købsaftalen, inden du som køber underskriver aftalen. Advokatforbeholdet er gratis – og med et advokatforbehold går handlen ikke igennem, før din advokat har godkendt den.

Advokatforbeholdet betyder således, at der er tid til, at du sammen med din advokat kan få gennemgået købsaftalen og alle handlens dokumenter, så du som køber er sikker på, at handlen er i orden, og at der foretages eventuelle nødvendige justeringer og præciseringer af købsaftalen. Hvis handlen ikke godkendes, er du som køber ikke bundet af din underskrift på købsaftalen.

Husk derfor altid at få indføjet et advokatforbehold, når du skal købe bolig. Advokatforbeholdet kan formuleres som:

Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende aftalen i dens helhed. Godkendelsen skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den [dato og klokkeslæt].

Det er vigtigt, at advokatforbe­holdet er formuleret således, at din advokat skal godkende handlen i dens helhed.

 

VI KAN SOM DIN ADVOKAT YDE DEN NØDVENDIGE RÅDGIVNING, SÅ DU KOMMER TRYGT OG SIKKERT GENNEM DIN BOLIGHANDEL

Vi kan hjælpe dig gennem hele købsprocessen ved blandt andet at gennemgå og rådgive om købsaftalen med samtlige bilag, herunder

  • tilstandsrapport, el-installationsrapport, ejerskifteforsikring og husforsikring
  • servitutter, lokalplaner, forurening
  • BBR-meddelelse og ejendomsdatarapport
  • ejerforenings- og/eller grundejerforeningsforhold – herunder vedtægter, generalforsamlingsreferater, regnskaber, budget og administratorbesvarelse.

Vi yder endvidere bistand med at

  • koordinere finansiering og bankgaranti med dit pengeinstitut
  • sikre den efterfølgende berigtigelse af handlen – herunder udarbejdelse af skøde, tinglysning, refusionsopgørelse og frigivelsesskrivelser.

Der skal tages stilling til en lang række forhold ved køb af bolig. Hvordan skal for eksempel ejerforholdet være, hvis du køber en bolig sammen med en anden, er I gift, skal boligen lejes ud ved forældrekøb osv.

Her må det anbefales at få nødvendig rådgivning af en advokat, og vi tilbyder derfor også kvalificeret rådgivning om og udarbejdelse af samejeaftaler, testamenter, ægtepagter, lejekontrakter og andre dokumenter.

KØB AF FAST EJENDOM I DANMARK SOM UDLÆNDING

De danske regler for køb af hus eller lejlighed i Danmark differentierer sig fra andre EU-lande. Der gælder en række specifikke krav for at kunne købe ejendom i Danmark, som kan være indviklede og uklare. Herunder gælder forskellige regler for EU-borgere eller om du på nuværende tidspunkt bor i Danmark. NJORDs advokater rådgiver dig igennem hele processen og hjælper dig med at skabe et overblik over dine muligheder ift. købsaftale og finansiering.

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?